Univerzitet u Tuzli

Fakultet za tjelesni odgoj i sport

Aktivnosti u prirodi II

Ime i prezime                                     Konačna ocjena

  1. Bubalo Ervin                                               7
  2. Mehmedović Ajdin                                       7
  3. Hadžiomerović Mirza                                   6

 

SKIJANJE II

 

Ime i prezime                                      Konačna ocjena

  1. Sinanović Mehmed                            8
  2. Rožnjaković Elvis                                      6
  3. Grbić-Jašarević Selma                              6

 

Prof.dr.Edin Mujanović