prof.dr. Vlatko Šeparović

Poštovani,

Fakultet za tjelesni odgoj i sport djeluje u okviru Univerziteta u Tuzli kao samostalna organizacijska jedinica petnaest godina. Baštini dugu tradiciju edukacije u Kineziologiji koja se u kontinuitetu realizira već od perioda nakon drugog svjetskog rata.

Trenutno se na Fakultetu realiziraju četiri studijska programa, Na I ciklusu studija studijski programi Tjelesni odgoj i sport u trajanju od četiri godine, vrednovan sa 240 ECTS bodova i studijski program Sportsk trener, trogodišnji studij vrednovan sa 180 ECTS bodova.

Na drugom ciklusu aktivan je jednogodišnji studijski program Tjelesni odgoj i sport vrednovan sa 60 ECTS bodova, a u pripremi je dvogodišnji na odsjeku za Edukaciju trenera u sportu. Na trećem ciklusu studija aktivne su dvije generacije studenata koji u trogodišnjem studiju kineziologije ostvaruju 180 ECTS bodova i završetkom studija stječu naučni stepen.

Pored obrazovnih programa, aktivnosti na Fakultetu usmjerene su na realizaciju projekata i programa naučno – istraživačkog karaktera. Ponosni smo na naš međunarodni Simpozij „Sport i zdravlje“ koji se u 2017. godini održao po deseti puta i međunarodni naučni i stručni časopis „Sport Scientific and Practical Aspects“.

Važno je istaći da su diplome koje studenti steknu na navedenim studijskim progamima priznate širom europe, a vještine i kompetencije naših svršenih studenata su osnov za profesionalnu perspektivu u svim manifestnim područjima kineziologije, pa čak i van tog područja.

Uvođenjem studija na daljinu na studijskim programima Sportski trener i Tjelesni odgoj i sport (II ciklus) odgovorili smo zahtjevima tržišta i omogućili sportašima da se educiraju u toku svoje aktivne profesionalne karijere kako bi bili spremni za privatni i sportski život po završetku igračke karijere.

Fakultet i dalje poduzima aktivnosti na bazi sagledavanja potreba tržišta, u pripremi je otvaranje dijagnostičko trenažnog kineziološkg kabineta, uvođenje programa cjeloživotnog učenja, te pripremne aktivnosti za apliciranje na međunarodne projekte za institucionalno jačanje.

Budućim studentima želimo poručiti da su dobrodišli na našu instituciju i da će nam biti privilegij naše znanje i iskustvo im prezentirati, ali što je još važnije usmjeriti ih ka pozitivnim vrijednostima za život nakon studija.

 

Dekan Fakulteta za tjelesni odgoj i sport

prof. dr. Vlatko Šeparović            

 

 
Translate >>