STUDIJSKI PROGRAM II (drugog) CIKLUSA STUDIJA
TJELESNI ODGOJ I SPORT

 

Na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport organizira se studij za magistra tjelesnog odgoja i sporta, što studentu po završetku studija stoji u sadržaju diplome. Prema studijskom programu studentu se u sadržaju dodatka diplome precizira i presjek programa, tako da u dodatku diplome stoji Magistar tjelesnog odgoja i sporta.
Cilj studijskog programa na II ciklusu studija je da se profesoru/bacheloru tjelesnog odgoja i sporta, nakon završenog studija na I ciklusu daju dodatna znanja, kompetencije i vještine izučavajući ponuđeni studijski program.
Na studijskom programu tjelesni odgoj i sport cilj je da se studenti upoznaju sa:
Okvirom za projektovanje istraživanja u kineziologiji,
Specifičnim značajem metodike u realiziranju vannastavnih aktivnosti,
Da sistemski izvrše kineziološku analizu ponuđenih kinezioloških disciplina,
Realiziranjem različitih sadržaja u okviru programa sporta kao i sa kineziološkim transformacijama mogućim u nastavi tjelesnog odgoja.
 
Nastavni plan i program
Syllabusi

 

 
Translate >>