Nastavni planovi I, II i III ciklusa studija urađeni su u skladu sa obavezama Fakulteta za tjelesni odgoj i sport da redovno inovira nastavne planove i programe, u skladu sa novim zahtjevima na tržištu po pitanju struke. Nastavni planovi i programi prilagođeni su zahtjevima Zakona o visokom obrazovanju i standardima kojima se reguliše visoko obrazovanje u Bosni i Hercegovini, što podrazumijeva potpuno prilagođavanje Bolonjskim principima i novim sistemima organizovanja nastave i kontinuiranog ocjenjivanja studenata.

Više informacija možete naći na sljedećim linkovima:

I ciklus – Tjelesni odgoj i sport

ETUS – Sportski trener

II ciklus – Tjelesni odgoj i sport

II ciklus – Sportski trener

III ciklus – Kineziologija

Plan realizacije nastave

 

 
Translate >>