Na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, 14.02.2024. godine upriličeno je potpisivanje Sporazuma o naučno-stručnoj i pedagoškoj saradnji između Fakulteta za tjelesni odgoj i sport i Grada Lukavac. Potpisivanju su pristupili prof.dr. Vlatko Šeparović, dekan Fakulteta i dr.sci. Željko Zombra, u ime gradonačelnika dr.sci. Edina Delića.

Potpisani sporazum definiše zajednički interes i želju za uspostavljanje različitih vidova saradnje na polju realizacije zajedničkih interesa u oblastima djelatnosti Fakulteta kao i Grada Lukavac.

Na ovaj način Fakultet i Grad Lukavac uspostavljaju partnerski odnos, a koji će se prije svega ogledati u svrhu edukacije sportskih istruktora i trenera iz sportskih klubova koji egzistiraju na području grada Lukavac.

Naime, u strategiji razvoja sporta Grada Lukavac za period 2022 – 2027 godina, u akcionom planu koji je sastavni dio strategije, kao jedan od glavnih strateških ciljeva postavljeno je  “Unaprijeđenje razvoja sportskih vrijednosti na području općine Lukavac”, te na osnovu toga definisan je i prioritet koji se ogleda u „Povećanju broja stručnih lica osposobljenih za rad u sportu” i mjera akcionog plana, koja glasi: “Stručno osposobljavanje kadrova u sportu”. Također, definisan je i prioritet: “Povećati broj projekata sportske edukacije i obrazovanja”, te mjera akcionog plana, koja glasi: “Edukacije stručnih lica iz oblasti sporta”.

Ovakav strateški plan razvoja sporta na području Grada Lukavac doprinio je današnjem potpisivanju Sporazuma o saradnji gdje će Fakultet za tjelesni odgoj i sport kao ustanova koja se bavi obrazovanjem kadrova u tjelesnom odgoju i sportu ponuditi svoje kadrovske i materijalne kapacitete za realizaciju pomenutih mjera i prioritete kroz vid neformalnog obrazovanja sportskih instruktora sa područja grada Lukavac.

U prvoj fazi realizacije ovog Sporazuma planirano je održavanje 4 (četiri) edukacije za sportske radnike sa područja Grada, gdje će fokus edukacije biti na pedagoškom i psihološkom pristupu u radu sa sportistima, prije svega u radu sa djecom kao i na osnovnim elementima sportskog treninga, a predavači će biti univerzitetski profesori iz navedenih oblasti.

Na kraju, kao institucija koja treba biti generator razvoja sporta na Tuzlanskom kantonu ali i u državi BiH, u potpunosti podržavamo ovakve programe koji su osnov za unapređenje sporta i sportske infrastrukture na TK.

 
Translate >>