Fakultet za tjelesni odgoj i sport već par godina radi po novom nastavnom planu i programu koji je proizašao iz Bolonjske deklaracije i ECTS sistema. Studenti, pored ostalog, imaju na raspolaganju i informatičko-dijagnostički centar, kao važan preduslov za razvoj sporta i sportskih vještina, te vrhunski opremljen amfiteatar i moderno opremljene sportske dvorane koja se mogu koristiti za sportske igre, plesove, sportsku gimnastiku, borilačke sportove i dr.  Osnovno područje naučnog interesa i poučavanja na dodiplomskom Univerzitetskom studiju i poslijediplomskim studijima je kineziologija, relativno mlada nauka, kojoj je ime izvedeno od grčke riječi kinezis – pokret.

Više informacija možete naći na sljedećim linkovima:

O nama

Poruka dekana

Menadžment fakulteta

Nastavno osoblje

 

 
Translate >>