Studijski program
SPORTSKI TRENER
 
Edukacija nastavnog kadra u Tuzli postoji sada već preko 50 godina. Nastanak je vezan za formiranje Više pedagoške škole 1960. godine, a kada je edukacija nastavnog kadra počela 1962, godine u okviru odsjeka za Fizičku kulturu. Prerastanjem u Pedagošku akademiju 1971.godine, a kasnije i u Filozofski fakultet 1993. godine, naš fakultet kao odsjek za Fizičku kulturu postaje sastavni dio ovog fakulteta.
Tokom svog razvoja fakultet je sa dvogodišnjeg školovanja prešao na četverogodišnji studij, povećao broj uposlenika i počeo saradnju sa Fakultetom za fizičku kulturu u Sarajevu. Doneseni su novi nastavni planovi i programi i otvoren je postdiplomski studij za sticanje naučnog stepena magistar nauka i pokrenuta je procedura za sticanje prvih zvanja doktora nauka. Pored dodiplomskog i postdiplomskog studija fakultet je pokrenuo Višu trenersku školu i vanredni studij. Slijedeći zadatak Menagement-a Univerziteta i Fakulteta za tjelesni odgoj i sport je bio proširenje prostornih kapaciteta fakulteta, pa mu je dodjeljen objekat bivšeg DTV «Partizan». Počinje adaptacija i dogradnja ovog objekta da bi konačno u aprilu 2006. godine Fakultet za tjelesni odgoj i sport preselio u novi objekat.
 
Više o nastavnom planu i programu Sportski trener možete pronaći na sljedećem linku.
 
Nastavni plan i program

 

 
Translate >>