Na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, dana 11.01.2024. godine u saradnji sa Nutricionističkim centrom „NutriSano“ studentima Fakulteta održana je prezentacija ovog Centra i mogućnost saradnje sa Fakultetom u narednom periodu. Prezentaciju je održala magistra nutricionizma Mirha Skakić, vlasnica Centra koja je ovom prilikom prezentirala viziju i misiju ovog novootvorenog, a već uspješnog Centra, prvog ovakvog tipa na Tuzlanskom kantonu koji nudi savjete vezane za ishranu.

Također, studentima je ponuđenja mogućnost sticanja praktičnog iskustva u Nutricionističkom centru kroz rad sa klijentima, te prilika za usvajanje novih znanja i vještina iz područja nutricionizma.

Uskoro slijedi potpisivanje sporazuma o saradnji, a sve sa ciljem da naši studenti steknu što veći broj kompetencija koje će im pomoći u pronalsku zaposlenja.

U toku je i izrada kratkog studijskog programa cjeloživotnog obrazovanja pod nazivom „Ishrana i suplementacija sportista“, gdje će saradnja sa Nutricionističkim centrom „NutriSano“ uveliko pomoći u realizaciji samog programa.

 
Translate >>