Kao što smo i najavili, krenuli smo sa testiranjem djece u sklopu projekta utvrđivanja povezanosti tjelesne pismenosti sa tjelesnom aktivnošću i tjelesnim fitnesom. Cilj istraživanja je utvrditi percepciju djece predadolescentskog uzrasta o važnosti bavljenjem tjelesnom aktivnošću, odnosno utvrditi da li djeca koja imaju razvijenu svijest o važnosti tjelesne aktivnosti ostvaruju i bolje rezultate u testovima za procjenu motoričkih sposobnosti. Ovo je prvo istraživanje tjelesne pismenosti na nivou BIH, a kakve ćemo rezultate u konačnici dobiti, saznati ćemo uskoro. Istraživanje radimo u saradnji sa Kineziološkim fakultetom Sveučilišta u Splitu koji rade ovo istraživanje na prostoru Republike Hrvatske. Ono što je važno spomenuti je da su mjerioci/testeri pored profesora sa Fakulteta i naša dva studenta, Mirza Aljić i Mahir Ćosić koji aktivno rade sa profesorima na ovom projektu. O dobivenim rezultatima uskoro. Nadamo se da će naša djeca zadovoljiti preporuke WHO.

Zahvaljujemo se nastavnicima JU OŠ “Tušanj” Tuzla, Edinu Ganiću i Ademu Ferhatbegoviču na velikoj pomoći u samoj organizaciji testiranja i prikupljanja podataka.

 
Translate >>