Univerzitet u Tuzli

Fakultet za tjelesni odgoj i sport

Univerzitet u Tuzli organizira manifestaciju "Dan otvorenog Univerziteta" u srijedu, 27. aprila 2016. godine, sa početkom u 10,00 sati u prostorijama Univerzitetske sportske dvorane, na kojoj će promovirati upisnu politiku fakulteta/Akademije, odsjeke i studijske programe zainteresovanim srednjoškolcima i budućim brucošima.

 

Pozivamo sve zainteresovane da nas posjete.

OBAVIJEST

o rezultatima testa teorijskog znanja iz predmeta KOŠARKA II 

Kolokvij 1. održan 18.04.2016 godine

Položili su slijedeći studenti:

1.   Ahmetbegović Jasmina,

2.   Ćebić Armin,

3.   Trakić Haris,

4.   Hrbat Sedin,

5.   Hodžić Emir,

6.   Salihbašić Nedim,

7.   Islamović Maksida,

8.   Omerović Selma,

9.   Muminović Ahmet,

10. Čaušić Harun,

11. Bahić Fuad,

12. Vržić Marijana,

13. Murić Emir i

14. Mazić Edar.

Predmetni nastavnik: prof. dr. Vlatko Šeparović

OBAVIJEST

o rezultatima teorijskog dijela ispita iz predameta TENIS (kolokvij 1.)

Položili su slijedeći studenti:

1. Demir Kunić,

2. Tina Periša,

3. Senid Mujkić,

4. Enes Kuduzović,

5. Tomislav Pranjić,

6. Zada Bešić,

7. Alma Hadžić i

8. Ivon Mijić.

 

Uvjetno su položili (na drugom kolokviju pripremiti odgovor iz prezentacije "Play and Stay"): Nedina Halilović, Jasmin Hamzić i Faruk Gazdić.

 

Predmentni nastavnik: prof. dr. Vlatko Šeparović

 

Obavijest

za studente II ciklusa studija

U Srijedu 13.04.2016 sa početkom u 16,00 sati u amfiteatru Fakulteta održat će se treći ciklus predavanja za studente II ciklusa studija iz predmeta Tenis i badminton.

Na predavanju će se dobiti detaljne informacije o pohađanju predviđenih seminara i vježbi.

predmetni nastavnik: prof. dr. Vlatko Šeparović