Univerzitet u Tuzli

Fakultet za tjelesni odgoj i sport

Obavijest / Upozorenje za studente III godine

 

Na osnovu evidencije prisutnosti nakon realizacije 2/3 programa na vježbama iz predmeta Košarka II obavještavaju se studenti o slijedećem:

1. U slučaju još jednog izostanka sa vježbi koje su preostale do kraja semestra (5 vježbi) slijedeći studenti neće imati uvjet za dobijanje potpisa: Ahmetašević Admir, Čaušić Harun, Mazić Edar, Omerović selma, Ramić Lejla, Varcaković Vladimir i Vržić Marijana.

Datumi održavanja preostalih vježbi: 05.05, 12.05., 19.05., 26.05, 02.06. 

2. Uvjete za potpis nakon 2/3 programa nemaju: Dedić Edin, Delić Amar, Đulić Harun, Ivanović Davor, Jašarević Amir, Mujkanović Dario i Isanović Elvedin. 

Predmetni nastavnik: prof. dr. Vlatko Šeparović

 

Univerzitet u Tuzli organizira manifestaciju "Dan otvorenog Univerziteta" u srijedu, 27. aprila 2016. godine, sa početkom u 10,00 sati u prostorijama Univerzitetske sportske dvorane, na kojoj će promovirati upisnu politiku fakulteta/Akademije, odsjeke i studijske programe zainteresovanim srednjoškolcima i budućim brucošima.

 

Pozivamo sve zainteresovane da nas posjete.