Današnji dan iskoristili smo za formaliziranje saradnje u vidu potpisivanja Sporazuma o saradnji između Fakultet za tjelesni odgoj i sport, Mreža aktivnog starenja i Crvenog križa Tuzlanskog kantona.

✅️ Potpisivanjem sporazuma otvoren je dodatni prostor za unaprijeđenje međusobne saradnje i razvijanja stručno-naučnih projekata i programa u području sporta, rekreacije, zdravih stilova života i cjeloživotnog učenja.

 
Translate >>