Univerzitet u Tuzli

Fakultet za tjelesni odgoj i sport

Košarka I

O B A V I J E S T

Rezultati teorijskog dijela ispita (kolokvij 2.)

Ispit održan 04.01.2016. godine

 

Položili su slijedeći studenti:

1.  Ahmetbegović Jasmina     15 bodova

2.  Muminović Ahmet             15

3.  Salihbašić Nedim              15

4.  Hodžić Emir                     15

5.  Trakić Haris                     14

6.  Ćebić Armin                     14

7.  Omerović Selma               14

8.  Andrić Dino                      13

9.  Hrbat Sedin                      13

10. Bahić Fuad                      13

11. Islamović Maksida           12 

 

Predmetni nastavnik: prof. dr. Vlatko Šeparović

OBAVIJEST 

o rezultatima praktičnog dijela ispita iz predmeta Košarka I

Ispit održan u ponedjeljak 28.12.2015

 

Ponovljeni kolokvij 1. (praktično položili su slijedeći studenti:

1. Jašarević Amir     13 bodova,

2. Andrić Dino          12 bodova,

3. Ćatović Amar       11 bodova.

 

Kolokvij 2, (praktično) položoli su slijedeći studenti:

1.  Ahmetbagović Jasmina   15 bodova,

2.  Čaušić Harun                 14 bodova,

3.  Muminović Ahmet          14 bodova,

4.  Islamović Maksida         12 bodova,

5.  Trakić Haris                  12 bodova,

6.  Andrić Dino                   12 bodova,

7.  Đulić Harun                  12 bodova,

8.  Jašarević Amir              11 bodova,

9.  Hrbat Sedin                  11 bodova,

10. Hodžić Emir                 11 bodova,

11. Memišević Emir            11 bodova.

 

Napomena: na praktičnom kolokviju se može osvojiti od 10 do 15.

 

predmetni nastavnik: prof. dr. Vlatko Šeparović 

OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI TREĆE (III) GODINE DA ĆE SE KOLOKVIJ 2 (TEORETSKI DIO) IZ PREDMETA KOŠARKA 1 ODRŽATI U PONEDJELJAK 04.01.2016. GODINE U 12:00 SATI.