Univerzitet u Tuzli

Fakultet za tjelesni odgoj i sport

O B A V I J E S T

o rezultatima ispita Košarka II (kolokvij 2.)

 

Kolokvij 2. praktično položili su slijedeći studenti: Ahmetbegović Jasmina (15 bodova), Hrbat Sedin (12), Islamović Maksida (12), Muminović Ahmet (15), Salihbašić Nedima (14), Trakić Haris (15) i Ćatović Amar (11).

Kolokvij 2. teorijski položili su: Ahmetbegović Jasmina (15), Trakić Haris (15), Salihbašić nedim (15), Hrbat Sedin (15), Bahić Fuad (15), Hodžić Emir (15), Ćebić Armin (15), Muminović Ahmet (15), Andrić Dino (14) i Omerović Selma (14). 

Na konsultacije za završni ispit pozivaju se: Varcakonić Vladimir i Islamović Maksida.

Predmetni nastavnik: prof. dr. Vlatko Šeparović

R E Z U L T A T I

tenis turnira IV godine

Rezultati tenis turnira nakon dva kola su u prilogu, a polufinalni parovi muškog turnira su:

Mukić A.  -  Bedak E.

Mećević A.  -  Pranjić T.

Nakon dva odigrana kola za djevojke po Round Robin sistemu rezultati su slijedeći:

                           1.   Periša T.     2:0    (13/6)

                           2.   Bešić Z.      1: 1  (10/10)

                           3.   Halilović N. 1:1    (7/10)

                           4.   Hadžić A.    0:2    (9/13)

Nastavak turnira je u ponedjaljek 30.05. (sastanak u u 9,00).

Predmetni nastavnik: prof. dr. Vlatko Šeparović

 

R E Z U L T A T I

tenis turnira IV godine

Rezultati tenis turnira nakon dva kola su u prilogu, a polufinalni parovi muškog turnira su:

Mukić A.  -  Bedak E.

Mećević A.  -  Pranjić T.

Nakon dva odigrana kola za djevojke po Round Robin sistemu rezultati su slijedeći:

                           1.   Periša T.     2:0    (13/6)

                           2.   Bešić Z.      1: 1  (10/10)

                           3.   Halilović N. 1:1    (7/10)

                           4.   Hadžić A.    0:2    (9/13)

Nastavak turnira je u ponedjaljek 30.05. (sastanak u u 9,00).

Predmetni nastavnik: prof. dr. Vlatko Šeparović

 

Attachments:
Download this file (Tenis turnir (IV god.).jpg)Tenis turnir (IV god.).jpg1132 kB

O B A V I J E S T

o rezultatima pismenog dijela ispita iz predmeta Tenis (kolokvij 2.)

Položili su slijedeći studenti:

1. Senid Mujkić        15 bodova,

2. Zada Bešić          15,

3. Alma Hadžić        15,

4. Jasmin Hamzić     14,

5. Tomislav Pranjić   14,

6. Ivon Mijić            14,

7. Demir Kunić         14,

8. Tina Periša          13,

9. Enes Kuduzović    13.

Predmetni nastavnik: prof. dr. Vlatko Šeparović