Univerzitet u Tuzli

Fakultet za tjelesni odgoj i sport

 

O B A V I J E S T

za studente II ciklusa (master studij) u vezi predmeta Tenis i badminton

Studenti na master studiju pohađali su u I ciklusu studija tri različita studijska programa pa su uvažavajući tu činjenicu različiti zadaci za pripremu ispita iz predmeta Tenis i badminton.

 

Studenti skupina (a): sadržaj u cjelini (Badminton 1-4 i Tenis 1-10),

Studenti (b): dio prezentiranog sadržaja (Badminton 1-4 i Tenis 5-10) i

Studenti (c): (badminton 1-4 i Tenis 7-10).

 

Napomena (1): skupina (a) su studenti koji su tenis i badminton imali u I ciklusu samo kroz predmet Razni sportovi, skupina (b) studenti koji su u I ciklusu imali predmt Tenis I i skupina (c) studenti koji su u I ciklusu imali predmete Tenis I i Tenis II.

 

Napomena (2): prije izlaska na ispit potrebno je pristupiti i konsultacijama.

Predmetni nastavnik: prof. dr. Vlatko Šeparović

 

Prezentacije tenis i badminton (II ciklus)

Attachments:
Download this file (Obavijest.docx)Obavijest.docx11 kB

O B A V I J E S T

za studente IV godine

U ponedjeljak 23.05.2016 godine u 10,00 sati održat će se turnir u tenisu za studente IV godine.

Turnir se igra u sklopu vježbi iz predmeta tenis, a kao dio završnog praktičnog dijela ispita.

Kostur turnira za muškarce je u prilogu. Studentice igraju po "Ronud Robin" sistemu.

Predmetni nastavnik: prof. dr. Vlatko Šeparović

 

Attachments:
Download this file (Tenis turnir IV godina.jpg)Tenis turnir IV godina.jpg612 kB

O B A V I J E S T 

za studente III godine (predmet: Košarka II)

Teorijski dio ispita iz predmeta Košarka II (kolokvij 2.) održat će se u ponedjeljak 23.05.2016 sa početkom u 11,30 u amfitetatru fakulteta.

U prilogu su studentima ponuđene prezentacije za pripremu.

Predmetni nastavnik: prof. dr. Vlatko Šeparović