Univerzitet u Tuzli

Fakultet za tjelesni odgoj i sport

R E Z U L T A T I

tenis turnira IV godine

Rezultati tenis turnira nakon dva kola su u prilogu, a polufinalni parovi muškog turnira su:

Mukić A.  -  Bedak E.

Mećević A.  -  Pranjić T.

Nakon dva odigrana kola za djevojke po Round Robin sistemu rezultati su slijedeći:

                           1.   Periša T.     2:0    (13/6)

                           2.   Bešić Z.      1: 1  (10/10)

                           3.   Halilović N. 1:1    (7/10)

                           4.   Hadžić A.    0:2    (9/13)

Nastavak turnira je u ponedjaljek 30.05. (sastanak u u 9,00).

Predmetni nastavnik: prof. dr. Vlatko Šeparović

 

Attachments:
Download this file (Tenis turnir (IV god.).jpg)Tenis turnir (IV god.).jpg1132 kB

O B A V I J E S T

o rezultatima pismenog dijela ispita iz predmeta Tenis (kolokvij 2.)

Položili su slijedeći studenti:

1. Senid Mujkić        15 bodova,

2. Zada Bešić          15,

3. Alma Hadžić        15,

4. Jasmin Hamzić     14,

5. Tomislav Pranjić   14,

6. Ivon Mijić            14,

7. Demir Kunić         14,

8. Tina Periša          13,

9. Enes Kuduzović    13.

Predmetni nastavnik: prof. dr. Vlatko Šeparović

 

O B A V I J E S T

za studente II ciklusa (master studij) u vezi predmeta Tenis i badminton

Studenti na master studiju pohađali su u I ciklusu studija tri različita studijska programa pa su uvažavajući tu činjenicu različiti zadaci za pripremu ispita iz predmeta Tenis i badminton.

 

Studenti skupina (a): sadržaj u cjelini (Badminton 1-4 i Tenis 1-10),

Studenti (b): dio prezentiranog sadržaja (Badminton 1-4 i Tenis 5-10) i

Studenti (c): (badminton 1-4 i Tenis 7-10).

 

Napomena (1): skupina (a) su studenti koji su tenis i badminton imali u I ciklusu samo kroz predmet Razni sportovi, skupina (b) studenti koji su u I ciklusu imali predmt Tenis I i skupina (c) studenti koji su u I ciklusu imali predmete Tenis I i Tenis II.

 

Napomena (2): prije izlaska na ispit potrebno je pristupiti i konsultacijama.

Predmetni nastavnik: prof. dr. Vlatko Šeparović

 

Prezentacije tenis i badminton (II ciklus)

Attachments:
Download this file (Obavijest.docx)Obavijest.docx11 kB