1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Fakultet za tjelesni odgoj i sport
2 oktobar 1
e-učenje
Učenje na daljinu
Potpisivanje sporazuma o saradnji između FTOiS-a i OKK "Sloboda" Tuzla
Međunarodni simpozij
"Sport i zdravlje"
Međunarodni simpozij
"Sport i zdravlje"
Sastanak sa ministrom za kulturu, sport i mlade
Nastava skijanja
Bjelašnica
Nastava
Ritmičko sportska gimnastika
Dijagnostika
Testiranje motoričkih sposobnosti

Predstavnici FTOS – a gosti Fakulteta fizičkog vaspitanja, sporta i zdravlja u Skoplju


Predstavnici Fakulteta za tjelesni odgoj i sport su bili gosti na obilježavanju 40 godina od osnivanja Fakulteta fizičkog vaspitanja, sporta i zdravlja univerziteta Ćiril i Metodije u Skoplju. Dekanu Fakulteta prof. dr. Vlatku Šeparoviću je uručena posebna Plaketa za podršku razvoju i afirmaciji suradnje dva Fakulteta.

makedonija 2

Na fotografiji: doc. Tarik Huremović, dekan prof. Vlatko Šeparović, Admira Koničanin, dekanica Lenče Aleksdovska Veličkovska, doc. Melika Muratović i prof. Žarko Kostovski

U okviru treće međunarodne naučne konferencije u organizaciji fakulteta iz Skoplja mladi nastavnici Fakulteta za tjelesni odgoj i sport doc. dr. Melika Muratović i doc. dr. Tarik Huremović prezentirali su svoje najnovije istraživačke radove.

makedonija 4

Na fotografiji: dekan prof. Vlatko Šeparović i dekanica Lenče Aleksdovska Veličkovska

Kolege iz Skoplja su sa zadovoljstvom prihvatile poziv dekana Fakulteta da gostuju na XI Simpoziju „Sport i zdravlje“ u Tuzli koji će ove godine (novembar 2018) imati naslovnu temu „Kineziološko – zdravstveni aspekti sporta“.


 

UPIS NA FAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I SPORT


Razmišljate li o studiranju na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport? Pripremate li se za upis? Izaberite jedan od naših smjerova:

I ciklus: 
- Tjelesni odgoj i sport (240 ECTS) - četiri godine
- Edukacija trenera u sportu - usmjerenje: 
*Sportski trener (180 ECTS) - tri godine

ukoliko zbog privatnih/poslovnih obaveza ne možete stizati na predavanja, kod nas imate mogućnost studiranja "učenjem na daljinu" (e-learning) 
http://dl.ftos.untz.ba

za smjerove Sportski trener i Tjelesni odgoj i sport (II ciklus)

II ciklus:
- Tjelesni odgoj i sport (60 ECTS)

III ciklus:
- Kineziologija (180 ECTS) - tri godine


 

Dijagnostika rizika od pada za osobe treće dobi


Nakon sprovedene dijagnostike pomoću Biodex Balance Systema u Domu penzionera, a kasnije i na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport, kolege dr. sc. Edin Užičanin i dr. sc Fuad Babajic, održali su predavanje i prikazali dobijene rezultate istraživanja pilot projekta "Dijagnostika rizika od pada kod osoba treće dobi" . Prelijepa atmosfera, odlična publika ali i zabrinjavajući rezultati istraživanja...dom penzionera 2

dom penzionera 1dom penzionera 4

dom penzionera 5


 

OBAVIJEST


O B A V I J E S T

za studente Fakulteta za tjelesni odgoj i sport

Obavještavaju se nastavnici da će se do kraja semestra u dane ponedjeljak – četvrtak organizirati uvježbavanje studenata i priprema za ispite u sportskoj dvorani Fakulteta.

Uvježbavanje će se raditi pod nadzorom asistenata, a suradnici i demonstratori će biti odabrani studenti.

Uvježbavanje će biti organizirano u terminu od 14.30 do 16,00, a uz prisutnog asistenta, u svakom terminu će biti i dva studneta, jedan za oblast sportskih igara, a drugi za bazične sportove.

Termini i dežurni asistenti i studenti po sedmicama

I sedmica (09. i 10.05., srijeda i četvrtak)

Dan

Asistent

Student 1

Student 2

Srijeda

Bilalić Jasmin

Ćorić Emir

Durmić Enida

Četvrtak

Užičanin Edin

Ćosić Amar

Mešić Anida

II, III i IV  sedmica (14. do 17.05., 21. do 24. i 28.do 31.05., ponedjeljek – četvrtak)

Dan

Asistent

Student 1

Student 2

Ponedjeljek

Hodžić Sanjin

Ahmetašević Hamid

Suljić Lejla

Utorak

Zahirović Jasmin

Ibrahimović Haris

Kudić Salih

Srijeda

Bilalić Jasmin

Ćorić Emir

Durmić Enida

Četvrtak

Užičanin Edin

Ćosić Amar

Mešić Anida

Pozivaju se nastavnici da posjete uvježbavanje i daju upute asistentima, demonstratorima i studentima kako bi se što uspješnije pripremili za praktični dio ispita, nadoknadili propušteno ili nedovoljno savladano u toku semestra.

Napomena: prisutnost na uvježbavanju će se evidentirati u poseban obrazac koji će biti dostupan nastavnicima putem prodekana za nastavnu i studentska pitanja.

dekan Fakulteta za tjelesni odgoj  i sport

prof. dr. Vlatko Šeparović


 

Poziv za osobe treće životne dobi


Stručni tim za kineziološku dijagnostiku Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univreziteta u Tuzli u sklopu programa „Dijagnostika rizika od pada“ u prostorijama kabineta za kineziološku dijagnostiku realizirao je aktivnost dijagnosticiranja sposobnosti ravnoteže za osobe treće životne dobi iz nekoliko mjesnih zajednica grada Tuzle.fall 1

Usluge dijagnostike su besplatne, a dodatni termin za realizaciju planiranih aktivnosti je 20.04. (petak) u terminu od 9,00 do 15,00 sati na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport, ulica 2. Oktobra br. 1 (stara zgrada „Partizan“). Naš stručni tim je svim osobama koje su podvrgnute jednostavnom dijagnostičkom tretmanu predložo program za poboljšanje sposobnosti koje su preduvjet za prevenciju i sigurniji hod. Testiranje ispitanika je veoma sigurno i skoro nemoguće je dešavanje povreda na spravi. fall 2

Nakon uspješnog testiranja korisnika usluga u Domu penzionera Tuzla (03.04.2018. godine) i  akcije u suradnji sa mjesnim zajednicama u Tuzli, uz najavljeni naredni termin za testiranje, završit će se ekperimentalni program u kojem je učešće uzelo stotinu osoba treće životne dobi iz Tuzle.

Rezultati će biti prezentitrani nadležnim ministarstvima, a menadžment Fakulteta za tjelesni odgoj i sport za drugu fazu realizacije ovog programa očekuje podršku nadležnih ministarstava. Menadžment Fakulteta za tjelesni odgoj i sport zahvaljuje se građanima na interesu za ponuđeni program.


 

Promo upisna politika

Oglasne ploče