Univerzitet u Tuzli

Fakultet za tjelesni odgoj i sport

REZULTETI TEORETSKOG DIJELA KOLOKVIJA 1 IZ PREDMETA SPORTSKA GIMNASTIKA 1

 

ADROVIĆ SEMIR 7

AHMETAŠEVIĆ HAMID 8

BABAJIĆ NEDIM 8

BAŠIĆ BAJRO  NP

BULJUBAŠIĆ VELID NP

ĆORIĆ EMIR 6

ĆOSIĆ AMAR 7

DERDEMEZ TARIK 7

DURMIĆ ENIDA 5

KARAMOVIĆ AMIR 5

KOVAČEVIĆ IRFAN NP

LUKIĆ LEONARDO 7

MEŠIĆ ANIDA 6

MUŠANOVIĆ AMEL 6

MUSTAFIĆ NAMIK 7

RAMIĆ ALEN NP

SALKOVIĆ HARIS 5

SULJIĆ LEJLA 5

TREPANIĆ EMIR 6

VOJNIĆ TOMISLAV 6

ZAJIĆ AMEL NP

IMAMOVIĆ HASAN 8

 

Studenti koji nisu zadovoljili minimalne uslove za prolazak na teoretskom dijelu kolokvija 1 svoje radove mogu pogledati tokom konsultacija. Studenti označeni sa NP (nisu pristupili polaganju kolokvija 1).

 

S postovanjem,

Prof. dr. Almir Atiković

O B A V I J E S T

za zainteresirane kandidate za upis na II i III ciklus studija na FTOS - u

 

Organizira se drugi upisni rok za upis kandidata na II i III ciklus studija u akademskoj 2017 / 2018 godini.

Podnošnje prijava i upis kandidata vrši u rokovima kako slijedi:

- podnošenje prijava do 30.09.2017. godine

- upis primljenih kandidata obavit će se do 02.10.2017. godine

 

dekan Fakulteta

 

O B A V I J E S T

za sve zainteresirane kandidate za upis na studijske programe I ciklusa na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport

 

Nakon završenog upisa na studijske programe Fakulteta za tjelesni odgoj i sport u prvom upisnom roku obavještavamo sve zainteresirane kandidate da će se u skladu sa već objavljenim Konkursom za preostala slobodna mjesta organizirati i drugi upisni rok.

Podnošenje prijava vršit će se od 28.08. do 31.08.2017 godine

Prijemni ispit održat će se 05.09.2017 godine u 10,00 sati

Konačna rang lista bit će objavljena 11.09.2017 godine

Upis primljenih kandidata obavit će se pd 11.09 do 22.09.2017 godine

 

Slobodna mjesta:

Studijski program "Sportski trener" (vanredni studij) 8 pozicija

Studijski program Tjelesni odgoj i sport (samofinansirajući) 34 pozicije

 

Napomena: za sve dodatne informacije obratiti se na Fakultet

 

dekan Fakulteta za tjelesni odgoj i sport

prof. dr. Vlatko Šeparović