Univerzitet u Tuzli

Fakultet za tjelesni odgoj i sport

Ispit su položili:

Ime i prezime                                                 konačna ocjena

 1. HALAĆ AIDA                                                          8
 2. MUJKANOVIĆ DARIO                                              6
 3. MEMIŠEVIĆ EMIR                                                   7
 4. MUJKIĆ SENID                                                       7
 5. HAMZIĆ JASMIN                                                     6
 6. MURATOVIĆ JASMIN                                               6
 7. MEĆEVIĆ AMER                                                      6

Upis ocjena je do petka 16.09.2016.godine

Prof.dr.Edin Mujanović

Ispit su položili

 

Ime i prezime                                                              Konačna ocjena

 

 1. AVDIĆ HIMAN                                                                                        6
 2. JAKUPOVIĆ ESNAF                                                                                7
 3. PLANIĆ DŽEVDET                                                                                 6
 4. RAKOČEVIĆ ELDAR                                                                              6

 

Upis ocjena je do petka 09.09.2016.

Prof.dr.Edin Mujanović