Univerzitet u Tuzli

Fakultet za tjelesni odgoj i sport

OBAVJEŠTENJE

za sve studente Fakulteta za tjelesni odgoj i sport

 

Svi zakazani ispiti za 07.02.2014. godine (petak) se odgađaju zbog novonastale sigurnosne situacije u gradu.

 

U toku sutrašnjeg dana studenti će biti obavješteni sa novim informacijama.

 

dekan Fakulteta

prof. dr. Vlatko Šeparović

 

Obavještavaju se studenti III godine da će se u terminu ispita iz predmeta Košarka I održati praktične predispitne vježbe u sportskoj dvorani Fakulteta  vremenu od 09,00 - 11,00 sati.

Praktični i teorijski ispit u popravnom roku održat će se u četvrtak 13.02.2014. godine sa početkom u 9,00 sati.

Predmetni nastavnik: prof. dr. Vlatko Šeparović

IMATRIKULANTI:

Mirnes Muminović   (7)

Ismet Karić  (7)

Elvis Ibrahimović (7)

Dino Mulalić (7)

Rahima Zukić (7)

 

APSLOLVENTI

TEORETSKI DIO ISPITA:

 

Irhad Pamukčić (9)  DOĆI NA UPIS OCJENE (ODRADIO PRAKTIČNI DIO)

______________________________________

Haris Pašić  (8)

Armin Smreka (7)

Amel Ljeskovica (6)

Alen Brčaninović (6)

 

Da bi upisali KONAČNU ocjenu (zbir teoretskog i praktičnog) treba da uradite dogovorene obaveze vezane za kreiranje 2 trenažne pripreme (individualni i timski trening)

______________________________________

Eldar Ibrahimagić (ODUSTAO - 0 BODOVA)

 

Doći na konsultacije sa uradjenim pripremama za trening (individualni i timski trening)

______________________________________

 

Dr.sc. Haris Pojskić