Univerzitet u Tuzli

Fakultet za tjelesni odgoj i sport

Darko Mitrović       -  125 bodova (6)

Faruk Smajić         -    34 boda (nije položio)

Mirsad Begović      -    22 boda   (nije položio)

Elvedin Ćerimović  -     2 boda (nije položio)

Elvedin Kancić       -    10 bodova (nije položio)

Muamer Taletović  -    14 bodova (nije položio)

Rešid Suljić           -    30 bodova (nije položio)

Sakib Mehanović   -     34 boda (nije položio)

Haris Muslimović   -     30 bodova (nije položio)

 

Dr.sc. Haris Pojskić

Drugi dio ispita iz KOREKTIVNE GIMNASTIKE I  su položile

 

Minela Ribić  (9) i

Selma Bašić  (8)

 

Čestitam kolegicama!

 

Dr.sc. Haris Pojskić

REZULTATI TESTA SA ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA METODIKA NASTAVE TJELESNOG I ZDRAVSTVENOG ODGOJA I RAĐENOG 17.01.2014.
Attachments:
Download this file (met1.doc)met1.doc52 kB