Univerzitet u Tuzli

Fakultet za tjelesni odgoj i sport

 

MEHANOVIĆ   SAKIB (POLOŽIO KOMPLETAN ISPIT – 170 BODOVA – 8)

MUSLIMOVIĆ  HARIS (POLOŽIO KOMPLETAN ISPIT – 167 BODOVA -  8)

SMAJIĆ  FARUK (POLOŽIO KOMPLETAN ISPIT – 156 BODOVA -  7)

SULJIĆ  REŠID  (POLOŽIO KOMPLETAN ISPIT – 135 BODOVA -  6)

_______________________________________________________

BEGOVIĆ  MIRSAD  (POLOŽIO TERMINOLOGIJU – 80 BODOVA)

ĆERIMOVIĆ  ELVEDIN (POLOŽIO TERMINOLOGIJU – 62 BODA)

_______________________________________________________

TALETOVIĆ  MUAMER (NIJE POLOŽIO NI JEDAN DIO ISPITA)

KANCIĆ  ELVEDIN (NIJE POLOŽIO NI JEDAN DIO ISPITA)

Dr.sc. Haris Pojskić

OBAVJEŠTENJE

o rezultatima popravnog ispita iz predmeta  Košarka I

 

Ispit su položili slijedeći studenti:

 

Tina Periša, deset (10),

Živan Tomić, osam (8),

Bubalo Ervin, sedam (7) i 

Almedin Avdić, sedam (7).

 

Upis ocjena u petak, 14.02.2014. g. u 9,30 u u kabinetu dekana.

 

predmetni nastavnik: prof. dr. Vlatko Šeparović