Univerzitet u Tuzli

Fakultet za tjelesni odgoj i sport

Vježbe iz predmeta KOŠARKA 2 biti će održane u četvrtak 06.03.2014. godine u 09:00 sati. Na vježbe dolaze obje grupe zajedno. 

 

Mr.sc Edin Užičanin, viš.asis.

FITNES (ČETVRTAK, 06.03. u 8h PRAKIČNI DIO, u 11h TEORETSKI)

KOREKTIVNA GIMNASTIKA (PETAK, 07.03. u 11h)