Univerzitet u Tuzli

Fakultet za tjelesni odgoj i sport

FITNES (ČETVRTAK, 06.03. u 8h PRAKIČNI DIO, u 11h TEORETSKI)

KOREKTIVNA GIMNASTIKA (PETAK, 07.03. u 11h)

OBAVJEŠTENJE

za studente II ciklusa studija

 

Vježbe iz predmeta Selekcija, priprema i vođenje u sportskim igrama održat će se u četvrtak 20.02.2014 godine u 16,30 u sportskoj dvorani na Filozofskom fakultetu i u subotu 22.02.2014 u 14,00 u sportskoj dvorani na FTOS - u.

U ovim terminima studenti će moći polagati i praktični dio ispita

nastavnik: prof. Vlatko Šeparović

OBAVJEŠTENJE

 

Ispit iz predmeta Košarka za studente na odsjeku Edukacija trenera u sportu održat će se u

ponedjeljak 24.02. i 03.03.2014 u 17,30.

nastavnik: prof. dr. Vlatko Šeparović