Univerzitet u Tuzli

Fakultet za tjelesni odgoj i sport

Ime i prezime                                                 konačna ocjena

  1. JAKIĆ ANTONIJA                                                 7
  2. LAZIĆ STEFAN                                                    9

                      Broj bodova na ispitu

  1. MUMINOVIĆ NEVRES                                           20

 

Upis ocjena 17.02.2017.

 

Predmetni nastavnik                      

Dr.sc.Edin Mujanović,van.prof.

 

Košarka I

Rezultati ispita iz predmeta Košarka I održanog 26.01.2017 godine

 

Kolokvij 1. (praktično) položili: Jakubović Esnaf (12) i Rahmić Elvir (11)

Kolokvij 1. (teorijski) položili: Hajdarhodžić Melisa (11), Ibrahimović Haris (15), Mangafić Emir (12), Mulać Aldin (13), Ogrić Dževdet (14), Rakočević Eldar (13) i Saračević Jusuf (10).

 

Kolokvij 2. (praktično) položili: Bajrić Amel (12), Jakubović Esnaf (11) Mangafić Emir (11) i Rahmić Elvir (10).

Kolokvij 2. (teorijski) položili: Bujaković Belmin (15), Lazić Stefan (13), Ogrić Edin (13), Planić Džavdet (12) i Rakočević Eldar (11).

 

Ispit u cjelini položili: Ibrahimović Haris (96) i Kudić Salih (97).

 

Predmetni nastavnik: dr. sc. Vlatko Šeparović.

 

Ime i prezime                                                 konačna ocjena

  1. Mukić Ajdin                                                          6

           Broj bodova na ispitu

  1. BUJAKOVIĆ BELMIN                                             21
  2. MUMINOVIĆ NEVRES                                            16
  3. OGRIĆ EDIN                                                        16

 

Upis ocjena po povratku sa terenske nastave

Prof.dr.Edin Mujanović

Košarka I 

pregled realiziranih aktivnosti

r.b. Student Prisustvo Kol. 1 (p) Kol. 1 (t) Kol. 2 (p) Kol. 2 (t)
1. Bajrić Amel 10 12 10   13
2. Bujaković Belmin 10 11 15    
3. Bukvar Mirza 6 12 15   14
4. Hajdarhodžić Melisa 10        
5. Ibrahimović Haris 10 14   14  14
6. Jakić Antonija 10   12   13
7. Jakubović Esnaf 8   14   14
8. Jusufović Nermin 10 13   10 10
9. Kudić Salih 10 15 15 15 14
10. Lazić Stefan 10 11 14    
11. Letić Azema 10        
12. Mangafić Emir 10 11      
13. Mulalić Aldin 10 12      
14. Muminović Nevres 10   14    
15. Ogrić Edin 9        
16. Planić Dževdet 10   12    
17. Rahmić Elvir 10   15   14
18. Rakočević Eldar 10 15   14  
19. Šabić Amer 10 15   14  
20. Saračević Jusuf 6        
21. Salković Haris 6      
22. Avdić Himan 8        

Predmetni nastavnik: prof. dr. Vlatko Šeparović