1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Fakultet za tjelesni odgoj i sport
2 oktobar 1
e-učenje
Učenje na daljinu
Potpisivanje sporazuma o saradnji između FTOiS-a i OKK "Sloboda" Tuzla
Međunarodni simpozij
"Sport i zdravlje"
Međunarodni simpozij
"Sport i zdravlje"
Sastanak sa ministrom za kulturu, sport i mlade
Nastava skijanja
Bjelašnica
Nastava
Ritmičko sportska gimnastika
Dijagnostika
Testiranje motoričkih sposobnosti

SPISKOVI PRIJAVLJENIH KANDIDATA ZA UPIS NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI I LOKACIJE POLAGANJA PRIJEMNOG ISPITA


SPISKOVI KANDIDATA SA LOKACIJOM POLAGANJA PRIJEMNOG ISPITA ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA, NA FAKULTETE / AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2021/22. GODINI

 

SPISKOVE I LOKACIJE MOŽTE POGLEDATI OVDJE


 

K O N K U R S


KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA, KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA DRUGI CIKLUS STUDIJA I KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA TREĆI CIKLUS STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2021/22. GODINI

 

Tekst KONKURSA kao i PRIJAVU možete preuzeti OVDJE 


 

UPIS U AKADEMSKU 2021/2022


Izaberite jedan od naših smjerova na prvom ciklusu studija:

Tjelesni odgoj i sport – 4 godine (240 ECTS) - bachelor tjelesnog odgoja i sporta

Sportski trener – 3 godine (180 ECTS - vanredni studij) sa usmjerenjima:
- Sportski trener
- Fitnes i personalni trener
- Kondicijski trener

UČENJE NA DALJINU NA SVA TRI CIKLUSA!!! id distance learning by others

  • nastava se realizuje putem sistema za učenje na daljinu
  • usklađivanje studentskih obaveza sa realnim mogućnostima vrhunskih sportista
  • studirajte u skladu sa vašim obavezama…

DRUGI CIKLUS:

Tjelesni odgoj i sport – 1 godina (60 ECTS)

TREĆI CIKLUS:

Kineziologija – 3 godine (180 ECTS)

više informacija na 035 278 536 ili na 
www.enastava.ba

Potrebna dokumentacija:
- prijava na konkurs
- diploma/svjedočanstvo o završenom srednjem obrazovanju (original ili ovjerena kopija)
- svjedočanstva svih razreda srednje škole (original ili ovjerena kopija)
- izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija)
- uvjerenje o državljanstvu - ne starije od 6 mjeseci (original ili ovjerena kopija)
- ljekarsko uvjerenje
- uvjerenje nadležnog organa za lica koja pripadaju kategoriji lica boračke populacije


 

Raspored preavanja i vježbi ak. 2020/2120 - LJETNI SEMESTAR


Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak. 2020/2021 godine

Redovan studij (.docx)


Nastava skijanja ak. 2020/21

Promo upisna politika

Oglasne ploče