1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Fakultet za tjelesni odgoj i sport
2 oktobar 1
e-učenje
Učenje na daljinu
Potpisivanje sporazuma o saradnji između FTOiS-a i OKK "Sloboda" Tuzla
Međunarodni simpozij
"Sport i zdravlje"
Međunarodni simpozij
"Sport i zdravlje"
Sastanak sa ministrom za kulturu, sport i mlade
Nastava skijanja
Bjelašnica
Nastava
Ritmičko sportska gimnastika
Dijagnostika
Testiranje motoričkih sposobnosti

II i III ciklus studija na FTOS - u

O B A V I J E S T

za zainteresirane kandidate za upis na II i III ciklus studija na FTOS - u

 

Organizira se drugi upisni rok za upis kandidata na II i III ciklus studija u akademskoj 2017 / 2018 godini.

Podnošnje prijava i upis kandidata vrši u rokovima kako slijedi:

- podnošenje prijava do 30.09.2017. godine

- upis primljenih kandidata obavit će se do 02.10.2017. godine

 

dekan Fakulteta

 

Promo upisna politika

Oglasne ploče