1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Fakultet za tjelesni odgoj i sport
2 oktobar 1
e-učenje
Učenje na daljinu
Potpisivanje sporazuma o saradnji između FTOiS-a i OKK "Sloboda" Tuzla
Međunarodni simpozij
"Sport i zdravlje"
Međunarodni simpozij
"Sport i zdravlje"
Sastanak sa ministrom za kulturu, sport i mlade
Nastava skijanja
Bjelašnica
Nastava
Ritmičko sportska gimnastika
Dijagnostika
Testiranje motoričkih sposobnosti

Rezultati ispita održanog 06.07.2020. iz predmeta Aktivnosti u prirodi II

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Aktivnosti u prirodi II održanog 06.07.2020. godine se nalaze u dokumentu u prilogu.

Dr.sci.Edin Mujanović, redovni profesor

Attachments:
Download this file (06.07.2020. aup2.docx)06.07.2020. aup2.docx186 kB

Plan realizacije nastave

 


Plan realizacije nastave na prvom, drugom i trećem ciklusu studija u akademskoj 2021/2022 godini

Plan realizacije nastave na prvom ciklusu studija 

Plan realizacije nastave na prvom ciklusu studija - saradnici

Plan realizacije nastave na drugom ciklusu studija

Plan realizacije nastave na drugom ciklusu studija - saradnici

Plan realizacije nastave na trećem ciklusu studija


 

ETUS - Sportski trener

Studijski program

SPORTSKI TRENER

 

Grb FTOS 2Edukacija nastavnog kadra u Tuzli postoji sada već preko 50 godina. Nastanak je vezan za formiranje Više pedagoške škole 1960. godine, a kada je edukacija nastavnog kadra počela 1962, godine u okviru odsjeka za Fizičku kulturu. Prerastanjem u Pedagošku akademiju 1971.godine, a kasnije i u Filozofski fakultet 1993. godine, naš fakultet kao odsjek za Fizičku kulturu postaje sastavni dio ovog fakulteta.

Tokom svog razvoja fakultet je sa dvogodišnjeg školovanja prešao na četverogodišnji studij, povećao broj uposlenika i počeo saradnju sa Fakultetom za fizičku kulturu u Sarajevu. Doneseni su novi nastavni planovi i programi i otvoren je postdiplomski studij za sticanje naučnog stepena magistar nauka i pokrenuta je procedura za sticanje prvih zvanja doktora nauka. Pored dodiplomskog i postdiplomskog studija fakultet je pokrenuo Višu trenersku školu i vanredni studij. Slijedeći zadatak Menagement-a Univerziteta i Fakulteta za tjelesni odgoj i sport je bio proširenje prostornih kapaciteta fakulteta, pa mu je dodjeljen objekat bivšeg DTV «Partizan». Počinje adaptacija i dogradnja ovog objekta da bi konačno u aprilu 2006. godine Fakultet za tjelesni odgoj i sport preselio u novi objekat.

 

Više o nastavnom planu i programu Sportski trener možete pronaći na sljedećem linku.

 

Nastavni plan i program (.pdf)

Syllabusi (.pdf)

Rezultati ispita - Aktivnosti u prirodi II

U dokumentu u prilogu nalaze se rezultati ispita iz nastavnog predmeta Aktivnosti u prirodi II održanog 13.06.2018. godine.

Prof.dr.Edin Mujanović

Attachments:
Download this file (13.06.2018..docx)13.06.2018..docx186 kB

III ciklus - Kineziologija

STUDIJSKI PROGRAM

III CIKLUSA STUDIJA / DOKTORSKI STUDIJ

 

Grb FTOS 2Danas se kineziologija definira kao opća, sveobuhvatna nauka o kretanju - vježbanju, koja istražuje, prije svega, zakonitosti upravljanja procesima vježbanja u tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi, sportu, sportskoj rekreaciji i kineziterapiji i ispituje djelovanje tih procesa na promjene u ljudskom organizmu.

Doktorski studijski program (III ciklus studija) Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli predstavlja nastavak i završetak vertikale obrazovanja iz društvenih nauka i područja tjelesni odgoj i sport, zasnovanog na principima Bolonjske deklaracije. Osnovni cilj doktorskog studija je obrazovati kadrove za samostalno bavljenje naučno – istraživačkim radom.

Nakon završetka doktorskog studija studentu se izdaje diploma kojom se potvrđuje završetak doktorskog studija i stjecanje akademskog stepena doktora nauka (dr. sc.). Diplomu doktora nauka stječe student koji je izvršio sve obaveze utvrđene nastavnim programom doktorskog studija i koji je odbranio doktorsku disertaciju na način propisan Statutom Univerziteta i Pravilnikom o trećem ciklusu - doktorskom studiju na Univerzitetu u Tuzli. Uz diplomu se izdaje i dodatak diplomi radi detaljnijeg uvida u nivo, prirodu, sadržaj, sistem i pravila studiranja i postignute rezultate tokom studija.

Više o studijskom programu III ciklusa možete pronaći na sljedećem linku.

Nastavni plan i program (.pdf)

 

Podkategorije

Promo upisna politika

Oglasne ploče