Univerzitet u Tuzli

Fakultet za tjelesni odgoj i sport

Ime i prezime: Zehrudin Jašarević Zehro
Kontakt: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Akademsko zvanje: Vanredni profesor
Uža naučna oblast: Transformacioni procesi
Funkcija: Nastavnik

 

Tema doktorske disertacije:

Uticaj, odnosi i relacije morfoloških karakteristika i bazičnih motoričkih sposobnosti sa rezultatima situaciono-motoričkih testova usvojenosti nastavne građe

 

Tema magistarskog rada:

Nivo motoričkih sposobnosti u odnosu na morfološke karakteristike i obim svakodnevnih kretnih aktivnosti učenika 15-16 godina

 

Autor knjige:

"Rekreacija"

 

Popis najznačajnijih objavljenih radova:
Nivo motoričkih sposobnosti u odnosu na morfološke karakteristike i obim svakodnevnih kretnih aktivnosti učenika 15-16 godina.


Razlike nivoa motoričkih sposobnosti omladine koja se rekreativno bavi sportskim aktivnostima i omladine koja je kretno neaktivna.


Vrednovanje nivoa motoričkih sposobnosti omladinaca koji su aktivni učesnici rekreativnih sportskih aktivnosti.

 

Kanoničke relacije antropometrijskih varijabli i varijabli situaciono – motoričkih testova kod dječaka učesnika tromjesečnog rekreativnog vježbanja.


Uticaj motoričke spremnosti na rezultate skoka u dalj učeničke populacije srednjih škola.

 

Ostala stručna i naučna dostignuća:
Uključivanja pretile djece u sportsko-rekreativne aktivnosti
Sportska škola za obuku neplivača