Univerzitet u Tuzli

Fakultet za tjelesni odgoj i sport

Ime i prezime: Džemal Huremović  dzemo
Kontakt: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Akademsko zvanje: Vanredni profesor
Uža naučna oblast: Bazične i primijenjene kineziološke discipline
Funkcija: Nastavnik

 

Tema doktorske disertacije:

Kanonički odnos između takmičarske efikasnosti karatista, bazičnih i situaciono-motoričkih sposobnosti

 

Tema magistarskog rada:

Relacije bazično motoričkih i situaciono motoričkih sposobnosti karatista

 

Objavljene knjige:
Huremović Džemal(2013), Karate metodika i principi vježbanja sportsog karatea ,,In Scan d.o.o., Tuzla ISBN 978-894-19-0, COBISS.BH-ID 20601350, str:112.
Mikić.B.,Huremović Dž.,(1998).Boks Tehnika taktika pravila, „Grin“ Gračanica, UDK 796.(075.8), ISBN 9958-612-03-8, str.192.

 

Popis najznačajnijih objavljenih radova:
Huremović Dž., Mikić B., Mehinović J.,(2009). Uticaj bazično motoričkih sposobnosti na takmičarsku efikasnost karatista. I Međunarodna naučna konferencija ,,Antropološki aspekti sporta, fizičkog vaspitanja i rekreacije’’ 3-4 juli 2009 godine, UDK:796.853.26str:(179-183)


Džemal Huremović, Husnija Kajmović, Fahrudin Hodžić, Alija Biberović, Analiza dizanja iz kaznenog parternog položaja kod hrvača grčko-rimskim stilom i prijednolg nekh vježbi snage za dizanje. ,(II internacionalni simpozijum Nove tehnologije u sportu, zbornik naučnih I stručnih radova, Sarajevo 13.-15. april 2007god.)


Džemal Huremović, Mikić B., Mehinović J., Shala S.,(2009) Canonical correlation between basic-motor abilities and karate competitor’s efficacy.Internacionl scientific journal of kinesiolog. ,,Sport scientific practical aspects’’. Vol 6 (2009) str:(31-33)


Husnija Kajmović1, Amel Mekić1 and Džemal Huremović, Acomparison analysis of situational efficiency between seven weight categories for male seniors at the european judo championships. Proceedings book 5th International Scientific Conference on Kinesiology. „Kinesiology Research Trends and Applications" (pp. 933-936 ). Zagreb, Croatia, September 10 – 14, 2008.


Husnija Kajmović, Izet Rađo, Safet Kapo, Amel Mekić, Džemal Huremović, Razlike u konfiguraciji garda prilikom izvođenja bacanja između juniora i juniorki sa evropskog prvenstva u džudou – Sarajevo 2003, (II internacionalni simpozijum Nove tehnologije u sportu, zbornik naučnih I stručnih radova, Sarajevo 13.-15. april 2007god.)

 

Ostala stručna i naučna dostignuća:
Osim akademskog rada na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli radio je na projektu „Postratna rehabilitacija žena putem fizičkog vježbanja“ od 1997. do 1999. godine.


Učestvovao u izradi i implementaciji programa rada kadetskih selekcija u karateu pri reprezentaciji Bosne i Hercegovine, od 1999. do 2003. godine.


Od 2007.godine aktivni je član u komisijama Federalnog karate saveza i aktivni predavač na seminarima Federalnog karate saveza. Učestvovao u realizaciji projekta : Notacijska analiza u funkciji edukacije trenera Džudo saveza BiH kao partnerstvo u realizaciji ispred fakulteta za Tjelesni odgoj i sport. Projekat je dio međunarodnog projekta edukacija International Coaching Enrichment Certificate Program (ICECP), pod okriljem međunarodnog olimpijskog komiteta (MOK), Olimpijskog komiteta U.S.A. i Univerziteta Dealware U.S.A. Projekat je realizovan 03.03.2012 u Olimpijskom komitetu BiH u Sarajevu.Organizator je edukativnog seminara iz hrvanja i brazilskog jiu-jitsua. Aktivni učesnik u poboljšanju kvaliteta Borilačkih sportova na području Tuzlanskog kantona i sekcija Borilačkih sportova koje su egzistirale u okviru Sportskog društva Univerziteta u Tuzli. Aktivni je član tehničke komisije i predsjednik trenerske komisije u Federalnom karate savezu. Dobitnik plakete za rad i edukaciju u Karate klubu Forma Tuzla.