Univerzitet u Tuzli

Fakultet za tjelesni odgoj i sport

Ime i prezime: Edin Mujanović edo cv

Kontakt: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Akademsko zvanje: Vanredni profesor
Uža naučna oblast: Bazične i primijenjene kineziološke discipline
Funkcija: Nastavnik

 

Tema doktorske disertacije:

Uticaj antropoloških dimenzija na uspjeh u alpskom smučanju

Tema magistarskog rada:

Prediktivna vrijednost nekih morfoloških i motoričkih karakteristika za predviđanje uspjeha u tehnici skijanja studenata

 

Naslovi publikacija:

Mujanović Edin (2008). Alpsko skijanje „PrintCom“d.o.o. grafički injžinjering Tuzla.
Mujanović Edin (2008). Aktivnosti u prirodi „PrintCom“d.o.o.grafički injžinjering Tuzla.
Mujanović Edin, Nožinović Mujanović Amra, Šabović Alem (2012). Alpsko skijanje – metodika, tehnika i taktika. OFF SET Štamparija Tuzla.

Popis najznačajnijih objavljenih radova:


Podžo Adnan, Nurković Nermin, Mujanović Edin (2005). Odnos morfoloških i motoričkih karakteristika šake i izvođenja tehnike "diflera" u alpinizmu, Naučni časopis "Sport naučni i praktični aspekti ", God. II, br.2, str. 67, Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, Tuzla.


Mujanović Edin, Nožinović Ferhat (2007). Prediktivna vrijednost nekih testova motoričkih sposobnosti za predviđanje uspjeha u brzini prelaska preko konopca, Časopis za sport, fizičko vaspitanje i zdravlje, SPORT MONT, Zbornik radova sa III Kongresa i IV Međunarodne naučne konferencije Crnogorske sportske akademije, br. 12,13,14./V, str. 139-144. Crnogorska sportska akademija – Podgorica, „Montenegrosport“ – Podgorica.


Nožinović Mujanović Amra, Mujanović Edin, Ibrahimbegović Gafić Fadila (2009). Regression analysis of criterion variable folk dances in latent space of motor variables. 16th World Congres of Internacional Association of Physical Education and Sport for Girls and Women. Practice and research in physical education and sport in the spirit of UBUNTU 16 -19 July 2009. Zbornik str. 42-43. University of Stellenbosch. Stellenbosch South Africa

 

Ibrahimbegović Gafić Fadila, Nožinović Mujanović Amra, Mujanović Edin (2009). Health and some new as a motivation for participating part of physical education lessons outdoors. 16th World Congres of Internacional Association of Physical Education and Sport for Girls and Women. Practice and research in physical education and sport in the spirit of UBUNTU 16 -19 July 2009. Zbornik str. 213-214. University of Stellenbosch. Stellenbosch South Africa


Mujanović Edin, Nurković Nermin, Krsmanović Radivoje (2010). Utvrđivanje stepena uticaja varijabli motoričkih sposobnosti na uspjeh u izvođenju skijaškog elementa osnovni zavoj. Časopis za sport, fizičko vaspitanje i zdravlje, SPORT MONT, Zbornik radova sa V Kongresa i VI Međunarodne naučne konferencije br. 21 – 22/VII, str. 130-135. Crnogorska sportska akademija – Podgorica. „Montenegrosport“ – Podgorica

 

Ostala stručna i naučna dostignuća:


U naučnom smislu interesovanja su usmjerena prema relacijama fizičke aktivnosti i motoričkih znanja u skijanju, planinarstvu, sportskom penjanju, kajakaštvu, raftingu, nordijskom hodanju, aktivnom boravku u prirodi općenito;

 

Od strane Skijaškog saveza Bosne i Hercegovine dana 24.12.2005. godine je licencirani klupski skijaški sudija;

 

U Asocijaciji trenera i učitelja skijanja Bosne i Hercegovine je aktivni član od 2010.godine sa licencom za Učitelja skijanja I stepena;


Na matičnom fakultetu izvodi predavanja i vježbe na nastavnim predmetima Skijanje I, Skijanje II, Aktivnosti u prirodi I i Aktivnosti u prirodi II ;


Na drugom ciklusu studija (master studij) imenovan je za predavača na nastavnom predmetu Kineziološka analiza primjenjenih kinezioloških disciplina.