Univerzitet u Tuzli

Fakultet za tjelesni odgoj i sport

Ime i prezime: Muris Đug murisdjug
Kontakt: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Akademsko zvanje: Vanredni profesor
Uža naučna oblast: Transformacioni procesi
Funkcija: Prodekan za naučnoistraživački rad

 

Tema doktorske disertacije:

Nivoi tranformacionih procesa antropoloških dimenzija studentkinja pod uticajem različitih fitness programa


Tema magistarskog rada:

Efikasnost različitih metoda za usavršavanje skočnosti kod rukometaša

 Autor knjige:

„Vježbe oblikovanja sa terminologijom“

 Popis najznačajnijih objavljenih radova:

Muris Đug, Salko Zildžić, Samir Mačković, Branimir Mikićred, Jasmin Zahirović (2012). Principi I specifičnosti kondicijske pripreme vrhunskih Kik-boksera. 10. Godišnja međunarodna konferencija „Kondicijska priprema sportaša 2012“, str. 189-193, Zagreb.


Muris Đug, Samir Mačković, Muhamed Smajlefendić, Jasmin Zahirović (2013). Planiranje I programiranje različitih segmenata trenažnog procesa vruhonskog Kik Boxera dvije sedmice pred meč. 11. godišnja međunarodna konferencija “Kondicijska priprema sportaša 2013”, ISSN 1847-3792, str. 424-426, Zagreb.


Samir Mačković, Almir Damadžić, Muris Đug, Jasmin Zahirović, Habul Ćamil (2012). Influence of neuromuscular conductivity on segmental arm and leg movement speed of top quality karateists.[Uticaj neuro-mišićne provodljivosti na segmentarnu brzinu ruku i nogu kod vrhunskih karatista]. Zbornik naučnih i stručnih radova sa 5. međunarodnog simpozijuma „Sport i zdravlje“, Prvi dio, ISSN 1840-4790, str. 259-261, Tuzla.


Jasmin Zahirović, Muris Đug, Nermin Nurković (2011). Kriterijske tablice kreirane za potrebe praćenja transformacionih efekata morfoloških karakteristika u fitnessu. Zbornik sažetaka 4. Međunarodnog simpozijuma nove tehnologije u sportu „Fourth international simposium of new technologies in sports Sarajevo april 2011.“, ISSN 2232-8505, str. 24-25, Sarajevo.


Muhamed Smailefendić, Muris Đug, Samir Mačković, Jasmin Zahirović, (2013). Parcijalne kvantitativne promjene funkcionalnih sposobnosti plivača uzrasta 9 do 14 godina nastale kao posljedica dodatnih kondicijskih treninga

 

Ostala stručna i naučna dostignuća:


„TEMPUS MOREMS“ kojeg je finansirala Europska unija. Projekat je trajao 4 godine i završen je 2013. godine


„Nivoi transformacionih procesa bazičnih motoričkih i situaciono-motoričkih sposobnosti perspektivnih mladih košarkašica sa područja TK kao posljedica korištenja savremenih metoda metaboličkog programiranja.“ Projekat je rađen za potrebe Fakulteta za tjesni odgoj i sport a finansiran od Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK, u 2010. godini.


„Škola skijanja za djecu osnovnoškolskog uzrasta Tuzlanskog kantona“ Projekat je rađen za potrebe Fakulteta za tjesni odgoj i sport a finansiran od Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK, u 2010. godini.


„Street sport-ulični sport“ Projekat je rađen za potrebe Fakulteta za tjesni odgoj i sport a finansiran od Općine Tuzla, u 2008. godini.


„Vježbanjem do zdravlja-Javni fitness čas“ Projekat je rađen za potrebe Fakulteta za tjesni odgoj i sport a finansiran od Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK, u 2010. godini.


„Uticaj programiranog fitness vježbanja na regulaciju pretilosti i prevenciju kardiovaskularnih oboljenja kod građana tuzlanskog kantona“ Projekat je rađen za potrebe Fakulteta za tjesni odgoj i sport a finansiran od Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK, u 2010. godini.


„Platforma za Modrac“ Kandidat je učestvovao u projektu kao expert iz oblasti sporta i sportskih aktivnosti koje se odvijaju na vodi, koji je u okviru međunarodnog projekta realizovan u periodu od 07.05. do 10.05.2012. godine u Švicarskoj.


Kondicijski je trener i Svjetskog prvaka u kik boxu, te juniorske rukometne reprezentacije BiH-učesnika Svjetskog prvenstva.


Od 1996. godine radi i kao instruktor fitnesa.


Kao takmičar učesnik 12 Svjetskih prvenstava u Sportskom ribolovu.


2013. godine na Svjetskom prvenstvu u Poljskoj zauzeo 4 mjesto pojedinačno.


Kao trener reprezentacije veterana BiH na Svjetskom prvenstvu 2013. godine osvojio srebrnu medalju.