Univerzitet u Tuzli

Fakultet za tjelesni odgoj i sport

Ime i prezime: Indira Jašarević indira
Kontakt: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Akademsko zvanje: Vanredni profesor
Uža naučna oblast: Teoretsko-metodičke osnove sporta
Funkcija: Nastavnik

 

Tema doktorske disertacije:

Dinamika razvoja bazičnih motoričkih sposobnosti, morfoloških karakteristika i motoričkog znanja dječaka i djevojčica uzrasta 11-14 godina

Tema magistarskog rada:

Uticaj programa aerobika na transformaciju morfoloških karakteristika, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti djevojaka uzrasta 16-18 godina.

Publikacije:

Teorija sporta
Historija sporta

Popis najznačajnijih objavljenih radova:

Kvalitativne promjene motoričkih sposobnosti učenica 16-18 godina pod uticajem programa aerobika.

Kvantitativne promjene morfoloških karakteristika, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti kod učenica srednje škole pod uticajem dodatnog programa vježbanja.

Latentna struktura bazičnih motoričkih sposobnosti učenika 15-16 godina.

Komparativna analiza stanja morfoloških karakteristika, bazičnih motoričkih sposobnosti i stepena usvojenosti nastavne građe između dječaka i djevojčica petog razreda.

Promjene nivoa usvojenosti nastavne građe u jednogodišnjem nastavnom procesu.

Transformacija stepena usvojenosti nastavne građe kod učenika osnovnih škola u jednogodišnjem nastavnom procesu.

Ostala stručna i naučna dostignuća:

Uključivanje osoba sa posebnim potrebama u sportske aktivnosti “Trčanjem do kompletnog odgoja”.
„Vježbanje - kvalitet slobodnog vremena”