Univerzitet u Tuzli

Fakultet za tjelesni odgoj i sport

Ime i prezime:Amra Nožinović Mujanovićamranm

KontaktOva adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Akademsko zvanje: Vanredni profesor

Uža naučna oblast:Bazične i primijenjene kineziološke discipline

Funkcija: Nastavnik

 

Tema doktorske disertacije:

Relacije morfoloških karakteristika, motoričkih sposobnosti i uspjeha u izvođenju plesnih struktura studenata

Tema magistarskog rada:

Utvrđivanje stepena razlika i povezanosti motoričkih sposobnosti i motoričkog znanja u košarci kod učenika opšte i sportske Gimnazije;

Publikacije:

Zumreta Nožinović i Amra Nožinović (2000). Praktikum – tjelesni i zdravstveni odgoj (od I do IV razreda osnovne škole).
Amra Nožinović i Zumreta Nožinović (2003). Plesovi HMKS izdavač, Tuzla.
Zumreta Nožinović i Amra Nožinović (2003). Ritmičko-sportska gimnastika. HMKS izdavač, Tuzla.
Ferhat Nožinović, Amra Nožinović i Almir Damadžić (2004). Skijanje. HMKS izdavač, Tuzla.
Zumreta Nožinović, Amra Nožinović i Admir Hadžikadunić (2004). Metodika tjelesnog odgoja. Univerzitet u Tuzli, Univerzitetski udžbenik, Tuzla.
Amra Nožinović Mujanović, Fadila Ibrahimbegović - Gafić, Lejla Salihamidžić. (2010). Osnove ritmičke gimnastike (elementi bez rekvizita). PrintCom d.o.o. grafički inženjering Tuzla.
Mujanović Edin, Nožinović Mujanović Amra, Šabović Alem (2012). Alpsko skijanje – metodika, tehnika i taktika. OFF SET Štamparija Tuzla.

Popis najznačajnijih objavljenih radova:
Differences in somatometric characteristics of dancers and non-dancers, Vladimir Mutavdžić, Dragan Nejić, Jovan Ranđelović, Amra Nožinović, “Fizička kultura”, spisanie za naučni i stručni prašanja od fizičkata kultura, god.36, br.2, str.121-123, Skopje, 2008.
Physical acitivity and symptoms of mental disorders in bosnian women, Šejla Šerifović Šivert, Amra Nožinović Mujanović, Hasnija Nurković, Sport Scientific & Practical Aspects, International scientific journal of kinesiology, Issue 1&2, vol.5, page 36-39, Tuzla, december 2008.
Nožinović Mujanović Amra, Mujanović Edin, Ibrahimbegović Gafić Fadila (2009). Regression analysis of criterion variable folk dances in latent space of motor variables. 16th World Congres of Internacional Association of Physical Education and Sport for Girls and Women. Practice and research in physical education and sport in the spirit of UBUNTU 16 -19 July 2009. Zbornik str. 42-43. University of Stellenbosch. Stellenbosch South Africa
Ibrahimbegović Gafić Fadila, Nožinović Mujanović Amra, Mujanović Edin (2009). Health and some new as a motivation for participating part of physical education lessons outdoors. 16th World Congres of Internacional Association of Physical Education and Sport for Girls and Women. Practice and research in physical education and sport in the spirit of UBUNTU 16 -19 July 2009. Zbornik str. 213-214. University of Stellenbosch. Stellenbosch South Africa
Praćenje indeksa tjelesne mase kod učenika viših razreda Osnovne škole, Dževad Džibrić, Zumreta Nožinović, Alen Kapidžić, Amra Nožinović Mujanović, Zbornik radova sa III Međunarodnog simpozijuma sport i zdravlje, (Tuzla 2.-4. Juli 2010.g.), „Zbornik naučnih i stručnih radova-sport i zdravlje“, str.188-190, Tuzla 2010.

Ostala stručna i naučna dostignuća:
U naučnom smislu interesovanja su usmjerena prema relacijama tjelesne aktivnosti i motoričkih znanja u plesu, ritmičkoj gimnastici, skijanju, planinarstvu, aktivnom boravku u prirodi općenito i tjelesnom odgoju;
U Asocijaciji trenera i učitelja skijanja Bosne i Hercegovine je aktivni član od 2010.godine sa licencom za Učitelja skijanja I stepena;
Na matičnom fakultetu izvodi predavanja i vježbe na nastavnim predmetima Plesovi i Ritmička gimnastika;
Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli odsjek Razredna nastava i Predškolski odgoj izvodi predavanja i vježbe na predmetima Moderni plesovi i Tjelesni odgoj.
Na prvom (I) ciklusu vanrednog studija na FTOS-u izvodi predavanja na predmetu Ples i Spašavanje i pružanje prve pomoći.
Na Postdiplomskom studiju, na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport, predavač po pozivu na predmetima Antropologija u sportu, Transformacioni procesi u sportu i Testiranje i mjerenje u sportu, školske 2006/2007.g.
Na Postdiplomskom studiju, na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport, predavač po pozivu na predmetima Kineziometrija i Metode analize podataka u kineziologiji, školske 2008/2009.g.
Na drugom (II) ciklusu studija (Master studij) od školske 2011/12. imenovana je za predavača na nastavnom predmetu Kineziološka analiza primjenjenih kinezioloških disciplina.
Učesnik projekta “Primjena računara u dijagnosticiranju u nastavi tjelesnog odgoja” Ministarstvo obrazovanja i nauke FBiH, PCU Obrazovanje, Sredstva obezbjedila Svjetska banka za projekat poboljšanja kvaliteta rada institucija za obrazovanje nastavnika, mart 2004.godine.
Voditelj projekta „Uticaj plesa, kao umjerene fizičke aktivnosti, na nivo zadovoljstva životom, depresivnosti i anksioznosti kod starih osoba“, u suradnji sa dr.sc.Šejlom Šerifović Šivert, realizovan akademske 2009/2010. godine.
Učestvovala kao izvođač projekta (autor) „Škola sporta u radu sa djecom kroz školu gimnastike, nogometa, rukometa i plesa“, koji je Općina Tuzla potpomogla, kao davalac sredstava i realizacije kroz Službu za opću upravu, društvene djelatnosti i povratak, Tuzla 2009.g.
Učesnik 2. Ljetne škole "Zaostrog 2006.", za nastavnike i profesore tjelesnog i zdravstvenog odgoja osnovnih i srednjih škola Tuzlanskog kantona na temu "Plesovi – praktična demonstracija".
Članstva i mentorstva u realizaciji magistarskih radnji.