1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Fakultet za tjelesni odgoj i sport
2 oktobar 1
e-učenje
Učenje na daljinu
Potpisivanje sporazuma o saradnji između FTOiS-a i OKK "Sloboda" Tuzla
Međunarodni simpozij
"Sport i zdravlje"
Međunarodni simpozij
"Sport i zdravlje"
Sastanak sa ministrom za kulturu, sport i mlade
Nastava skijanja
Bjelašnica
Nastava
Ritmičko sportska gimnastika
Dijagnostika
Testiranje motoričkih sposobnosti

Rezultati ispita održanog 08.09.2020. iz predmeta Aktivnosti u prirodi I

Ime i prezime                                  Broj bodova na pismenom testu

1. Joskić Gabrijela                                     17

2. Harbaš Adelisa                                      17

3. Pezerović Berina                                    30

Upis ocjena će biti po završetku praktičnog dijela ispita/nastave.

 

   Predmetni nastavnik                      

Dr.sci.Edin Mujanović,red.prof.

Rezultati ispita održanog 27.07.2020. iz predmeta Skijanje I

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Skijanje II se nalaze u dokumentu u prilogu.

Dr.sci.Edin Mujanović, redovni profesor

Attachments:
Download this file (27.07.2020. ski1.docx)27.07.2020. ski1.docx186 kB

Rezultati ispita održanog 16.07.2020. iz predmeta Aktivnosti u prirodi I

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Aktivnosti u prirodi I se nalaze u dokumentu u prilogu.

Dr.sci.Edin Mujanović, redovni profesor

Attachments:
Download this file (16.07.2020. aup1.docx)16.07.2020. aup1.docx186 kB

Rezultati ispita održanog 06.07.2020. iz predmeta Aktivnosti u prirodi II

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Aktivnosti u prirodi I se nalaze u dokumentu u prilogu.

Dr.sci.Edin Mujanović, redovni profesor

Attachments:
Download this file (06.07.2020. aup2.docx)06.07.2020. aup2.docx186 kB

Rezultati ispita održanog 25.06.2020. iz predmeta Aktivnosti u prirodi I

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Aktivnosti u prirodi I se nalaze u dokumentu u prilogu.

Dr.sci.Edin Mujanović, redovni profesor

Attachments:
Download this file (25.06.2020. aup1.docx)25.06.2020. aup1.docx186 kB

Rezultati ispita održanog 24.06.2020. iz predmeta Skijanje I

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Skijanje II se nalaze u dokumentu u prilogu.

Dr.sci.Edin Mujanović, redovni profesor

Attachments:
Download this file (24.06.2020. ski1.docx)24.06.2020. ski1.docx189 kB

Rezultati ispita održanog 22.06.2020. iz predmeta Skijanje II

Rezultati ispita iz nastavnog predmeta Skijanje II se nalaze u dokumentu u prilogu.

Dr.sci.Edin Mujanović, redovni profesor

Attachments:
Download this file (22.06.2020. ski2.docx)22.06.2020. ski2.docx186 kB

Rezultati ispita održanog 21.01.2020. iz predmeta Skijanje I

Skijanje I

     Ime i prezime                Broj bodova ostvaren na                 Ukupan zbir bodova

                                          teoretskom dijelu ispita

  1. ALJIĆ MERIMA               30                                                       80
  2. BAJRIĆ AMINA               15                                                       62
  3. HALILOVIĆ NAIDA          20                                                       67
  4. HODŽIĆ MIHADA            29                                                       77
  5. SPAHIĆ TARIK                25                                                       73

Upis ocjena će biti po završetku terenskog/praktičnog dijela nastave

   Predmetni nastavnik           

Dr.sci.Edin Mujanović, redovni prof.

Rezultati ispita održanog 19.09.2019. iz predmeta Skijanje I

Skijanje I

 

Ime i prezime                                              Ocjena

 1. Amel Mušanović                                         6

 

Upis ocjena u ponedjeljak 23.09.2019. godine

 

        Predmetni nastavnik               

Dr.sci.Edin Mujanović,van.prof.

Promo upisna politika

Oglasne ploče