Raspored predavanja - ljetni semestar (2)

  • Štampa

U prilogu se nalazi raspored predavanja za ljetni semestar za I ciklus studija, smjer Tjelesni odgoj i sport.

 

Raspored predavanja - ljetni semestar

 

Prodekan za nastavu i studentska pitanja

Prof. dr. Dževad Džibrić, vanr. prof.