1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Fakultet za tjelesni odgoj i sport
2 oktobar 1
e-učenje
Učenje na daljinu
Potpisivanje sporazuma o saradnji između FTOiS-a i OKK "Sloboda" Tuzla
Međunarodni simpozij
"Sport i zdravlje"
Međunarodni simpozij
"Sport i zdravlje"
Sastanak sa ministrom za kulturu, sport i mlade
Nastava skijanja
Bjelašnica
Nastava
Ritmičko sportska gimnastika
Dijagnostika
Testiranje motoričkih sposobnosti

Rezultati ispita održanog 20.02.2023. godine iz nastavnog predmeta Skijanje stručna i naučna analiza

Skijanje stručna i naučna analiza

Prezime i ime studenta

Prisutnost

Aktivnost studenata

Projekat, seminarski rad

Kolokviji

Ispit

UB

Konačna ocjena

TP

VP

AP

AV

IP/ GP

SR

K1

K2

PI

TI

/

/

Tarik Čehajić

15

15

     

15

10

8

10

19

92

9

Berina Pezerović

15

15

     

15

10

10

10

20

95

10

Emina Zolotić

15

15

     

15

7

8

10

19

89

9

Upis ocjena u petak 10.02.2023. godine od 10:00h

   Predmetni nastavnik            

Dr.sci.Edin Mujanović, redovni prof.

 

 

 

Promo upisna politika

Oglasne ploče