Raspored predavanja i vježbi za LJETNI semestar ak. 2021/2022

  • Štampa

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak. 2021/2022 godine

Tjelesni odgoj i sport (.pdf)

 

Edukacija trenera u sportu

Prva godina (.pdf)

Druga godina (.pdf)

Treća godina (.pdf)