Rezultati ispita održanog 28.06.2021.. iz predmeta Aktivnosti u prirodi II

 • Štampa

Ime i prezime                                                             Ocjena

 1. ALJIĆ MERIMA                                                       10
 2. BAJRIĆ AMINA                                                        9
 3. ČOLO ADIS                                                             8
 4. ĐOZIĆ MENSUR                                                      8
 5. HALILOVIĆ NAIDA                                                  10
 6. HODŽIĆ MIHADA                                                    10
 7. IBRIĆ OMAR                                                           9
 8. KOVAČEVIĆ AMILA                                                 9
 9. LEMEZOVIĆ MIRZA                                                 8
 10. OMEROVIĆ MELINA                                                9

 Studenti kojima je ostala obaveza iz praktičnog dijela su samo bodovani                    

                                                                                bodovi

 1. BOŠNJAK DAMLJANA                                         22
 2. BREZIČANIN SAKIB                                             20
 3. GOLUBOVIĆ ROBERT                                          23
 4. MEŠKOVIĆ NAIDA                                               24
 5. SMAJIĆ AMIR                                                      22

 

Upis ocjena je u Ponedjeljak 05.07.2021. godine u 10:00h.

   Predmetni nastavnik                      

Dr.sci.Edin Mujanović,red.prof.