Rezultati ispita održanog 05.04.2021.. iz predmeta Skijanje II

  • Štampa

Skijanje 2

        Ime i prezime                                       Bodovi na teorijskom ispitu

  1. Amar Hasić                                        18
  2. Mustafić Namik                                   15
  3. Mirza Ćehajić                                     15

Upis ocjena nakon završenog i odbranjenog seminarskog rada

    Predmetni nastavnik            

Dr.sci.Edin Mujanović, redovni prof.