1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Fakultet za tjelesni odgoj i sport
2 oktobar 1
e-učenje
Učenje na daljinu
Potpisivanje sporazuma o saradnji između FTOiS-a i OKK "Sloboda" Tuzla
Međunarodni simpozij
"Sport i zdravlje"
Međunarodni simpozij
"Sport i zdravlje"
Sastanak sa ministrom za kulturu, sport i mlade
Nastava skijanja
Bjelašnica
Nastava
Ritmičko sportska gimnastika
Dijagnostika
Testiranje motoričkih sposobnosti

Rezultati ispita održanog 05.04.2021.. iz predmeta Skijanje II

Skijanje 2

        Ime i prezime                                       Bodovi na teorijskom ispitu

  1. Amar Hasić                                        18
  2. Mustafić Namik                                   15
  3. Mirza Ćehajić                                     15

Upis ocjena nakon završenog i odbranjenog seminarskog rada

    Predmetni nastavnik            

Dr.sci.Edin Mujanović, redovni prof.

Promo upisna politika

Oglasne ploče