Rezultati ispita održanog 15.03.2021.. iz predmeta Skijanje II

  • Štampa

Skijanje 2

Ime i prezime                                       Bodovi na teorijskom ispitu

  1. Sejfudin Beganović                                  15
  2. Martina Zubak                                         19
  3. Emin Mujezinović                                    19

Upis ocjena nakon završenog i odbranjenog seminarskog rada

 

   Predmetni nastavnik            

Dr.sci.Edin Mujanović, redovni prof.