Rezultati ispita održanog 02.03.2021.. iz predmeta Skijanje II

  • Štampa

Skijanje 2

      Ime i prezime                                       Bodovi na teorijskom ispitu

  1.  Emin Mujezinović                                                 13

   Upis ocjena nakon završenog i odbranjenog seminarskog rada

  

Predmetni nastavnik          

Dr.sci.Edin Mujanović, redovni prof.