Rezultati ispita održanog 16.02.2021.. iz predmeta Skijanje I

  • Štampa
  • Ime i prezime                                       Ocjena
  1. ŠILJKOVIĆ OMER RIAD                            7
  2. ĆEHAJIĆ TARIK                                        8
  3. GOLETIĆ LEJLA                                       9
  4. MUJIČIĆ KENAN                                       9
  5. PEZEROVIĆ BERINA                          25bodova

Upis ocjena u ponedjeljak 22.02.2021. godine

Predmetni nastavnik           

Dr.sci.Edin Mujanović, redovni prof.