Rezultati ispita održanog 02.02.2021.. iz predmeta Skijanje I

  • Štampa

    Ime i prezime                                         bodovi na ispitu

  1. Goletić Lejla                                        18
  2. Lizde Amar                                         15
  3. Hamed Mujić                                       15

 Upis ocjena nakon praktičnog dijela nastave

    Predmetni nastavnik           

Dr.sci.Edin Mujanović, redovni prof.