1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Fakultet za tjelesni odgoj i sport
2 oktobar 1
e-učenje
Učenje na daljinu
Potpisivanje sporazuma o saradnji između FTOiS-a i OKK "Sloboda" Tuzla
Međunarodni simpozij
"Sport i zdravlje"
Međunarodni simpozij
"Sport i zdravlje"
Sastanak sa ministrom za kulturu, sport i mlade
Nastava skijanja
Bjelašnica
Nastava
Ritmičko sportska gimnastika
Dijagnostika
Testiranje motoričkih sposobnosti

Rezultati ispita održanog 02.02.2021.. iz predmeta Skijanje I

    Ime i prezime                                         bodovi na ispitu

  1. Goletić Lejla                                        18
  2. Lizde Amar                                         15
  3. Hamed Mujić                                       15

 Upis ocjena nakon praktičnog dijela nastave

    Predmetni nastavnik           

Dr.sci.Edin Mujanović, redovni prof.

                                                      

Promo upisna politika

Oglasne ploče