Rezultati ispita održanog 08.09.2020. iz predmeta Aktivnosti u prirodi I

  • Štampa

Ime i prezime                                  Broj bodova na pismenom testu

1. Joskić Gabrijela                                     17

2. Harbaš Adelisa                                      17

3. Pezerović Berina                                    30

Upis ocjena će biti po završetku praktičnog dijela ispita/nastave.

 

   Predmetni nastavnik                      

Dr.sci.Edin Mujanović,red.prof.