Rezultati ispita održanog 21.01.2020. iz predmeta Skijanje I

  • Štampa

Skijanje I

     Ime i prezime                Broj bodova ostvaren na                 Ukupan zbir bodova

                                          teoretskom dijelu ispita

  1. ALJIĆ MERIMA               30                                                       80
  2. BAJRIĆ AMINA               15                                                       62
  3. HALILOVIĆ NAIDA          20                                                       67
  4. HODŽIĆ MIHADA            29                                                       77
  5. SPAHIĆ TARIK                25                                                       73

Upis ocjena će biti po završetku terenskog/praktičnog dijela nastave

   Predmetni nastavnik           

Dr.sci.Edin Mujanović, redovni prof.