1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Fakultet za tjelesni odgoj i sport
2 oktobar 1
e-učenje
Učenje na daljinu
Potpisivanje sporazuma o saradnji između FTOiS-a i OKK "Sloboda" Tuzla
Međunarodni simpozij
"Sport i zdravlje"
Međunarodni simpozij
"Sport i zdravlje"
Sastanak sa ministrom za kulturu, sport i mlade
Nastava skijanja
Bjelašnica
Nastava
Ritmičko sportska gimnastika
Dijagnostika
Testiranje motoričkih sposobnosti

Rezultati ispita održanog 21.01.2020. iz predmeta Skijanje I

Skijanje I

     Ime i prezime                Broj bodova ostvaren na                 Ukupan zbir bodova

                                          teoretskom dijelu ispita

  1. ALJIĆ MERIMA               30                                                       80
  2. BAJRIĆ AMINA               15                                                       62
  3. HALILOVIĆ NAIDA          20                                                       67
  4. HODŽIĆ MIHADA            29                                                       77
  5. SPAHIĆ TARIK                25                                                       73

Upis ocjena će biti po završetku terenskog/praktičnog dijela nastave

   Predmetni nastavnik           

Dr.sci.Edin Mujanović, redovni prof.

Promo upisna politika

Oglasne ploče