Rezultati ispita održanog 10.07.2019. iz predmeta Aktivnosti u prirodi I

  • Štampa

AKTIVNOSTI U PRIRODI   I

 

Ime i prezime                                     Konačna ocjena

Salihović Hasmir                                               8

Upis ocjena u ponedjeljak 15.07.2019. godine

 

   Predmetni nastavnik                      

Dr.sci.Edin Mujanović,van.prof.