Rezultati ispita održanog 04.07.2019. iz predmeta Skijanje 1

  • Štampa

Skijanje I

 Ime i prezime                                              Ocjena

  1. ĆEHAJIĆ MIRZA                                    8
  2. MERDŽANOVIĆ ELDAR                         6

Upis ocjena u ponedjeljak 08.07.2019. godine

  

        Predmetni nastavnik               

Dr.sci.Edin Mujanović,van.prof.