Rezultati ispita održanog 03.07.2019. iz predmeta Aktivnosti u prirodi

  • Štampa

AKTIVNOSTI U PRIRODI   II

 

Ime i prezime                                                    ocjena

 

  1. AHMETAŠEVIĆ HAMID                              9
  2. BAŠIĆ BAJRO                                           7
  3. HASIČIĆ SENID                                         7
  4. SALKOVIĆ HARIS                                     9

Upis ocjena u petak 05.07.2019.

 

 

   Predmetni nastavnik                      

Dr.sci.Edin Mujanović,van.prof.