1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer
Fakultet za tjelesni odgoj i sport
2 oktobar 1
e-učenje
Učenje na daljinu
Potpisivanje sporazuma o saradnji između FTOiS-a i OKK "Sloboda" Tuzla
Međunarodni simpozij
"Sport i zdravlje"
Međunarodni simpozij
"Sport i zdravlje"
Sastanak sa ministrom za kulturu, sport i mlade
Nastava skijanja
Bjelašnica
Nastava
Ritmičko sportska gimnastika
Dijagnostika
Testiranje motoričkih sposobnosti

Rezultati ispita održanog 21.01.2020. iz predmeta Skijanje I

Skijanje I

     Ime i prezime                Broj bodova ostvaren na                 Ukupan zbir bodova

                                          teoretskom dijelu ispita

 1. ALJIĆ MERIMA               30                                                       80
 2. BAJRIĆ AMINA               15                                                       62
 3. HALILOVIĆ NAIDA          20                                                       67
 4. HODŽIĆ MIHADA            29                                                       77
 5. SPAHIĆ TARIK                25                                                       73

Upis ocjena će biti po završetku terenskog/praktičnog dijela nastave

   Predmetni nastavnik           

Dr.sci.Edin Mujanović, redovni prof.

Rezultati ispita održanog 19.09.2019. iz predmeta Skijanje I

Skijanje I

 

Ime i prezime                                              Ocjena

 1. Amel Mušanović                                         6

 

Upis ocjena u ponedjeljak 23.09.2019. godine

 

        Predmetni nastavnik               

Dr.sci.Edin Mujanović,van.prof.

Rezultati ispita održanog 20.08.2019. iz predmeta Skijanje I

Skijanje I

          Ime i prezime                                              Ocjena

 1. HASIĆ AMAR                                                   8
 2. MATIĆ ILIJAN                                                   6
 3. SMAJLOVIĆ ARNEL                                         6
 4. MEŠANOVIĆ ELDAR                                        6

Upis ocjena do petka 23.08.2019. godine

 

        Predmetni nastavnik               

Dr.sci.Edin Mujanović,van.prof.

Rezultati ispita održanog 10.07.2019. iz predmeta Aktivnosti u prirodi I

AKTIVNOSTI U PRIRODI   I

 

Ime i prezime                                     Konačna ocjena

Salihović Hasmir                                               8

Upis ocjena u ponedjeljak 15.07.2019. godine

 

   Predmetni nastavnik                      

Dr.sci.Edin Mujanović,van.prof.

Rezultati ispita održanog 04.07.2019. iz predmeta Skijanje 1

Skijanje I

 Ime i prezime                                              Ocjena

 1. ĆEHAJIĆ MIRZA                                    8
 2. MERDŽANOVIĆ ELDAR                         6

Upis ocjena u ponedjeljak 08.07.2019. godine

  

        Predmetni nastavnik               

Dr.sci.Edin Mujanović,van.prof.

Rezultati ispita održanog 03.07.2019. iz predmeta Aktivnosti u prirodi

AKTIVNOSTI U PRIRODI   II

 

Ime i prezime                                                    ocjena

 

 1. AHMETAŠEVIĆ HAMID                              9
 2. BAŠIĆ BAJRO                                           7
 3. HASIČIĆ SENID                                         7
 4. SALKOVIĆ HARIS                                     9

Upis ocjena u petak 05.07.2019.

 

 

   Predmetni nastavnik                      

Dr.sci.Edin Mujanović,van.prof.

Prezentacije Tenis drugi kolokvij

Prezentacije za drugi kolokvij iz predmeta Tenis

Termin ispita Skijanje 1 za apsolvente

Termin ispita iz nastavnog predmeta Skijanje I za apsolvente održat će se 23.05.2019. godine  u 11h.

Prezentacije Stolni tenis - II kolokvij

Prezentacije Stolni tenis

Promo upisna politika

Oglasne ploče