1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer
Fakultet za tjelesni odgoj i sport
2 oktobar 1
e-učenje
Učenje na daljinu
Potpisivanje sporazuma o saradnji između FTOiS-a i OKK "Sloboda" Tuzla
Međunarodni simpozij
"Sport i zdravlje"
Međunarodni simpozij
"Sport i zdravlje"
Sastanak sa ministrom za kulturu, sport i mlade
Nastava skijanja
Bjelašnica
Nastava
Ritmičko sportska gimnastika
Dijagnostika
Testiranje motoričkih sposobnosti

Rezultati ispita održanog 12.07.2021.. iz predmeta Aktivnosti u prirodi II

AKTIVNOSTI U PRIRODI   II

 Ime i prezime                                                       Ocjena

 Babajić Nedim                                                          8

Hamzić Ramadan                                                      8

Salihović Hasmir                                                        9

 

Upis ocjena je u Četvrtak 15.07.2021. godine u 10:00h.

 

   Predmetni nastavnik                      

Dr.sci.Edin Mujanović,red.prof.

Rezultati ispita održanog 28.06.2021.. iz predmeta Aktivnosti u prirodi I

Ime i prezime                                                             ocjena

MUJIC HAMED                                                          10

BAJRAMI SANEL                                                      10

HUSIĆ ADNAN                                                          10

JAŠARSPAHIĆ EMINA                                              10

MUSLIJA AJDIN                                                         8

MUSTAFIĆ EMRAH                                                   10

SPAHIĆ SELMIR                                                        9

 

Upis ocjena će biti u ponedjeljak 05.07.2021.

    Predmetni nastavnik                      

Dr.sci.Edin Mujanović,red.prof.

Rezultati ispita održanog 28.06.2021.. iz predmeta Aktivnosti u prirodi II

Ime i prezime                                                             Ocjena

 1. ALJIĆ MERIMA                                                       10
 2. BAJRIĆ AMINA                                                        9
 3. ČOLO ADIS                                                             8
 4. ĐOZIĆ MENSUR                                                      8
 5. HALILOVIĆ NAIDA                                                  10
 6. HODŽIĆ MIHADA                                                    10
 7. IBRIĆ OMAR                                                           9
 8. KOVAČEVIĆ AMILA                                                 9
 9. LEMEZOVIĆ MIRZA                                                 8
 10. OMEROVIĆ MELINA                                                9

 Studenti kojima je ostala obaveza iz praktičnog dijela su samo bodovani                    

                                                                                bodovi

 1. BOŠNJAK DAMLJANA                                         22
 2. BREZIČANIN SAKIB                                             20
 3. GOLUBOVIĆ ROBERT                                          23
 4. MEŠKOVIĆ NAIDA                                               24
 5. SMAJIĆ AMIR                                                      22

 

Upis ocjena je u Ponedjeljak 05.07.2021. godine u 10:00h.

   Predmetni nastavnik                      

Dr.sci.Edin Mujanović,red.prof.

Rezultati ispita održanog 28.06.2021.. iz predmeta Skijanje I

             Ime i prezime                                       Ocjena

 1. HARBAŠ ADELISA                                  7
 2. JOSKIĆ GABRIJELA                                7
 3. ZOLOTIĆ EMINA                                      7
 4. ĐOZIĆ MENSUR                                      8
 5. IBRIĆ OMAR                                           8
 6. MEŠKOVIĆ NAIDA                                  8
 7. OMEROVIĆ MELINA                                7
 8. BABAJIĆ NEDIM                                      7

Upis ocjena u ponedjeljak 05.07.2021. godine

    Predmetni nastavnik            

Dr.sci.Edin Mujanović, redovni profesor

Raspored ispita za junsko-julski i septembarski ispitni rok ak.2020/2021

Raspored ispita junsko - julski i septembarski ispitni rok

Rezultati ispita održanog 05.04.2021.. iz predmeta Skijanje II

Skijanje 2

        Ime i prezime                                       Bodovi na teorijskom ispitu

 1. Amar Hasić                                        18
 2. Mustafić Namik                                   15
 3. Mirza Ćehajić                                     15

Upis ocjena nakon završenog i odbranjenog seminarskog rada

    Predmetni nastavnik            

Dr.sci.Edin Mujanović, redovni prof.

Rezultati ispita održanog 06.04.2021. iz predmeta Skijanje I

Skijanje 1

Ime i prezime                                       Ocjena

 BUMBIĆ RADIVOJE                             8

GOLETIĆ LEJLA                                   9

JUSIĆ AMAR                                        7

Upis ocjena u četvrtak i petak 08.04. i 09.04.2021. godine

 

   Predmetni nastavnik            

Dr.sci.Edin Mujanović, redovni profesor

                                                      

Rezultati ispita održanog 15.03.2021.. iz predmeta Skijanje II

Skijanje 2

Ime i prezime                                       Bodovi na teorijskom ispitu

 1. Sejfudin Beganović                                  15
 2. Martina Zubak                                         19
 3. Emin Mujezinović                                    19

Upis ocjena nakon završenog i odbranjenog seminarskog rada

 

   Predmetni nastavnik            

Dr.sci.Edin Mujanović, redovni prof.

Rezultati ispita održanog 02.03.2021.. iz predmeta Skijanje II

Skijanje 2

      Ime i prezime                                       Bodovi na teorijskom ispitu

 1.  Emin Mujezinović                                                 13

   Upis ocjena nakon završenog i odbranjenog seminarskog rada

  

Predmetni nastavnik          

Dr.sci.Edin Mujanović, redovni prof.

Promo upisna politika

Oglasne ploče