1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer
Fakultet za tjelesni odgoj i sport
2 oktobar 1
e-učenje
Učenje na daljinu
Potpisivanje sporazuma o saradnji između FTOiS-a i OKK "Sloboda" Tuzla
Međunarodni simpozij
"Sport i zdravlje"
Međunarodni simpozij
"Sport i zdravlje"
Sastanak sa ministrom za kulturu, sport i mlade
Nastava skijanja
Bjelašnica
Nastava
Ritmičko sportska gimnastika
Dijagnostika
Testiranje motoričkih sposobnosti

Košarka 2 - Rezultati teorijskog dijela (kolokvij 1.) ispita (05.04.2018. godine)

Rezultati teorijskog dijela (kolokvij 1.) ispita (05.04.2018. godine)

Položili su slijedeći studenti

             Ime i prezime                          Bodovi

 1. Trepanić Emir                                15
 2. Ćosić Amar                                    15
 3. Ćorić Emir                                      14
 4. Derdemez Tarik                              14
 5. Lukić Leonardo                              14
 6. Mustafić Namik                              14
 7. Buljubašić Edi                                13
 8. Vojnić Tomislav                              13
 9. Slaković Haris                                11

 

Predmetni nastavnik: prof. dr. Vlatko Šeparović

Raspored predavanja - ljetni semestar (2)

U prilogu se nalazi raspored predavanja za ljetni semestar za I ciklus studija, smjer Tjelesni odgoj i sport.

 

Raspored predavanja - ljetni semestar

 

Prodekan za nastavu i studentska pitanja

Prof. dr. Dževad Džibrić, vanr. prof.

Promo upisna politika

Oglasne ploče